Forslag om affaldssortering: Vi er klar, og vi skal have erhvervslivet med

Regeringen kom mandag den 18. maj med et udspil, der fokuserer på at endnu flere typer affald skal hentes hjemme hos borgerne, og så skal der sorteres ens over hele landet – også på arbejdspladserne. Randers Kommune hilser udspillet velkommen og vil gerne byde ind med viden fra lokale eksperter.

I samarbejde med plastvirksomheder og designere bliver den sorterede plast fra husholdningerne i Randers Kommune blandt andet til lækre stole. Borgmester Torben Hansen mener, at den model kan inspirere resten af landet, når regeringens affaldsambitioner skal blive til virkelighed.

Paller og lækre designerstole kan nu laves af genanvendt husholdningsplast. For få år siden, var det en umulig tanke. Men virksomhederne i den lokale plastbranche bakker op om borgernes affaldssortering og skaber hele tiden nye produkter og muligheder. Det giver arbejdspladser, bringer CO2-aftrykket ned og er med til at sikre, at mindre plast bliver sendt til forbrænding.

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, er glad for, at der nu er nogle klare ambitioner for affaldshåndteringen på landsplan. Samtidig pointerer han, at de gode erfaringer fra Randers er vigtige at få med, når regeringens udspil skal blive til virkelighed.

”Vi har i samarbejde med vores plastbranche formået at skabe nogle lokale muligheder for genanvendelse på plastikområdet, så vi er allerede rigtig langt på et af de vigtigste områder, hvor miljøministeren vil sætte ind, nemlig at så lidt plastik som muligt ryger til forbrænding,” fortæller Torben Hansen.

Lokale eksperter kan hjælpe

En af de foreslåede ændringer er, at glas og metal ikke længere må blandes sammen med plasten. Det har ikke været et problem for aftagerne af de randrusianske genbrugsmaterialer.

”Det vil være en fordel at se mod det kronjyske, når der skal lægges mere konkrete planer for at gennemføre miljøministerens plan. Både fordi det vil være forbundet med omkostninger at ændre systemet, men også fordi det rent faktisk fungerer godt i dag,” siger Torben Hansen og fortsætter:

”Vi har allerede en rigtig god sortering både hos borgeren og på vores eget anlæg. Vores aftagere er godt tilfredse med den kvalitet de får fra Randers Kommune, og vores lokale samarbejdspartnere er eksperter i at vaske og klargøre plast til genanvendelse. Derfor mener vi, at der her i området er nogle teknologier og metoder, andre kan lære af. Og vi stiller selvfølgelig vores viden til rådighed for det videre arbejde.”

Glædeligt, at der er fokus på erhverv

Bæredygtighed er også på dagsorden i erhvervslivet i Randers Kommune, og mange virksomheder har allerede efterlyst mulighed for at koble sig på den kommunale affaldsordning. Derfor glæder Torben Hansen sig også over, at der lægges op til, at man skal sortere på samme måde på arbejdspladsen som derhjemme.

”Vi vil selvfølgelig gerne bakke op om bedre sortering i erhvervslivet. På det seneste udvalgsmøde i Miljø- og Teknikudvalget blev det netop vedtaget, at vi vil åbne op for at hente sorteret affald fra foreninger og visse små erhvervsdrivende. Forvaltningen er allerede i gang med arbejdet for at gøre det muligt,” siger Torben Hansen.