Forslag til ny boligplan på omsorgsområdet kommer i høring

I perioden fra den 10.-24. oktober 2019 vil et forslag til en ny boligplan på omsorgsområdet være i høring. Det besluttede Randers Byråd på mødet den 9. september.

Forslaget til en ny boligplan på omsorgsområdet for perioden 2020-2025 kommer i offentlig høring fra den 10.-24. oktober 2019, har Randers Byråd besluttet på mødet den 9. september.

Boligplanen indeholder forslag til ændringer på kort og lang sigt for bemandede boliger (pleje- og demensboliger og ældreboliger med mulighed for kald) og midlertidige opholdspladser, herunder specialenhederne.

Planen har til formål at sikre, at den fremtidige boligmasse og antal midlertidige pladser i Randers Kommune kan imødekomme det fremtidige behov for pleje- og demensboliger.

På randers.dk kommer der yderligere informationer om høringen herunder, hvordan man afgiver høringssvar.