Forslag til Restaurationsplan 2021 er i høring

Bevillingsnævnet i Randers Kommune har udarbejdet forslag til Restaurationsplan 2021. Forslaget er i offentlig høring indtil den 8. august 2021.

"Vi vil rigtig gerne have input til forslaget til en ny restaurationsplan, som nu er i høring. Planen er den vi arbejder efter i forbindelse med fx alkoholbevillinger, og den fastlægger også fx, hvor længe restaurationer må holde åbent. Vi håber derfor på gode input fra både restauratører og fra mange andre, der bor i eller bruger midtbyen," siger Iben Sønderup, der er formand for bevillingsnævnet i Randers Kommune.

Forslaget til Restaurationsplan 2021 er i høring i perioden 16. juni 2021 - 8. august 2021.

Bevillingsnævnet, der har repræsentanter fra byådet, politiet, restaurationsbranchen og 3F udformer forslag til restaurationsplanen, som skal vedtages af byrådet.

Restaurationsplanen tjener to overordnede formål. For det første skal restaurationsplanen fastlægge rammerne for Bevillingsnævnets vurdering af ansøgninger om alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelser). For det andet skal restaurationsplanen fungere som en håndbog, hvor aktørerne på området kan finde relevante informationer om bl.a. ansøgning om alkoholbevilling, lukketider mv.

Åbent til 02.00 og mere udeservering

Seneste udgave af planen er fra 2015 og Bevillingsnævnet har derfor vurderet, at der er behov for en ny udgave.

"Byrådet har i den seneste tid vedtaget nye retningslinjer for både udeservering og åbningstider, og det er blandt andet de beslutninger, som vi nu indarbejder i Restaurationsplan 2021," siger Iben Sønderup.

Blandt andet lægger forslaget til Restaurationsplan 2021 op til, at alle restauranter og serveringssteder i Randers Midtby må holde åbent til 02.00 uden, at der skal søges om udvidet åbningstid. Samtidig tydeliggør Restaurationsplan 2021 at udeservering er tilladt alle dage frem til kl. 24.00 inden for hele centerringen. I Storegade er det også tilladt frem til kl. 02.00 i weekender og i nætter op til helligdage.

Alle høringssvar bliver behandlet i bevillingsnævnet, hvorefter bevillingsnævnet indstiller endeligt forslag til restaurationsplan 2021 til vedtagelse i byrådet.