Forundersøgelse af Flodlejet sættes i gang: Skal være byens nye mødested ved vandet

På mødet den 25. maj 2021 har Randers Byråd besluttet at sætte gang i en forundersøgelse af et af de mest centrale områder i Flodbyen Randers, nemlig Flodlejet på Bolværksgrunden. Undersøgelsen bliver gennemført i et samarbejde med Realdania og skal munde ud i et konkret anlægsprojekt, der vil skabe byens nye mødested ved vandet.

Viden fra interessenter, tekniske vurderinger og analyser er nogle af elementerne i en forundersøgelse af Flodlejet, som Randers Byråd på mødet den 25. maj 2021 har besluttet at sætte i gang.

Området, der ligger på sydsiden af Bolværksgrunden ved Randers Street Food, er et af de mest centrale i Flodbyen Randers. Her skal byens nye mødested ved vandet skabes, og det bliver samtidig første etape af det innovative Klimabånd, der skal beskytte midtbyen mod stormflod.

Forundersøgelsen bliver gennemført i et samarbejde med Realdania. Og den skal munde ud i et konkret anlægsprojekt med henblik på realisering af Flodlejet og Klimabåndet omkring Bolværket.

Tilgængelige aktiviteter ved vandet

Flodlejet bliver den første bydel i Flodbyen Randers, hvor man vil kunne komme helt tæt på vandet. Fokus vil være på at skabe tilgængelige aktiviteter ved vandet for alle. Udendørs kan det fx være naturformidling og aktiviteter som flodbad og øvrige vandaktiviteter. Indendørs i Bolværket vil der blive skabt et nyt fællesskabshus med offentlige funktioner og foreningslokaler i stueetagen

Hvad Flodlejet og Bolværket helt konkret skal indeholde er noget af det, som forundersøgelsen skal give et svar på. Blandet andet ved at gennemføre en brugeranalyse og interessentinddragelse.

Derudover vil forundersøgelsen blandt andet omfatte tekniske undersøgelser af hvordan Klimabåndet kan udformes omkring Flodlejet, analyser af attraktive forbindelser mellem byen og vandet, skitser af mulige anlægsprojekter, økonomiske overslag og en step-by-step plan for, hvordan området kan realiseres.

Randers Byråd har afsat 400.000 kroner til at gennemføre forundersøgelsen, mens Realdania finansierer en tilsvarende andel (ekskl. fondsafgift).

Efter planen vil forundersøgelsen blive gennemført i løbet af 2021, og forventningen er at byrådet skal tage stilling til undersøgelsens resultater og den konkrete realisering af Flodlejet i første halvår af 2022.