Fra vision til virkelighed: 10 år med Randers Sundhedscenter

I midten af december 2011 gled skydedørene i Randers Sundhedscenter til side for kommunens borgere for første gang. Siden er sundhedscenteret blevet kendt i hele landet som et strålende eksempel på, hvordan regionale, kommunale og private sundhedsaktører kan samarbejde om sundhedstilbud for borgere fra vugge til livets efterår.

Randers Sundhedscenter var det første af sin slags i Danmark, da det stod færdigt ved udgangen af 2011. På en central grund i Randers by tårnede den nye bygning sig op over byens tage, og indenfor kunne man finde sundhedstilbud fra forskellige sektorer side om side.

"Randers Sundhedscenter er et resultat af et godt arbejde fra et visionær byråd, der forstod at tænke både fremsynet og på tværs af sundhedssektorer. Visionen var at skabe én indgang for borgerne til sundhedstilbud fra både regionale, kommunale og private sundhedsaktører. Det er lykkedes i en sådan grad, at sundhedsaktører fra hele landet stadig kommer for at se, hvordan vi har fået det til at fungere i Randers Kommune," siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtalte blandt andet efter et besøg i 2020, at samarbejdet i Randers Sundhedscenter er af en sådan art, at han gerne så det udbredt til resten af landet.

Fra vugge til livets efterår

Louise Høeg var medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, da beslutningen om opførelsen af Randers Sundhedscenter blev taget. Hun er stolt af, at byrådet udtrykkeligt fik sat sundhed på dagsorden for ti år siden, og hun glæder sig over resultatet.  

"Det lykkedes os at skabe et sundhedscenter, hvor vores borgere kan finde sundhedstilbud til alle livets facer – lige fra jordemødrene og sundhedsplejen til genoptræningsforløb for både yngre og ældre borgere. Og det er mere relevant end nogensinde med et stærkt samarbejde på tværs af sektorerne på sundhedsområdet, fordi vi har nogle udfordringer med blandt andet ulighed i sundhed, vi skal have løst i fremtiden," siger Louise Høeg, der i dag er formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers Kommune.

Sundhedscenterets jubilæum bliver fejret i det nye år med forskellige arrangementer og gratis foredrag, som ifølge den nuværende plan bliver afviklet i uge seks i 2022.