Fremrykning af betalinger

For at reducere konsekvenser af coronavirus-situationen for erhvervslivet ophæver Randers Kommune de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Hvis en virksomhed ønsker det, kan betalingstidspunktet for virksomhedens fakturaer blive fremrykket, så betalingen sker umiddelbart efter kommunens godkendelse.

En række tiltag blev søndag 15. marts 2020 sat i gang for at give det lokale erhvervsliv en håndsrækning.

Den reducerede betalingsbetingelse vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

Randers Kommune har generelt stort fokus på rettidig betaling af kommunens fakturaer, men vil i den kommende tid opprioritere hurtig fakturabehandling.

I forhold til rentetilskrivning og fremsendelse af rykkere og rentenotaer, vil det være de nuværende betalingsbetingelser, der vil være gældende. Som udgangspunkt vil rentetilskrivning først ske efter 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Såfremt en faktura mod forventning betales for sent, følger Randers Kommune rentelovens bestemmelser.

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Randers Kommune på Corona.Betalinger@randers.dk

Henvendelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • kontaktperson
  • telefonnummer

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (16. marts 2020), og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt. Leverandører, der har henvendt sig om fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du som leverandør har spørgsmål til status på en fremsendt faktura, eller hvis spørgsmålet vedrører en konkret bestilling/ordre, skal du kontakte den ordregivende enhed/institution direkte.

Hvis du har spørgsmål af generel karakter til kommunens betalingsfrister og behandling af fakturaer, kan du kontakte kommunens økonomiafdeling på tlf. 23816043 eller 51562141.