FrivilligMobilen skal bringe Frivilligværket ud til hele Randers

Frivilligværket Randers har indkøbt en knallertvarevogn, der fra maj af skal køre rundt i kommunen som mobilt frivilligcenter. FrivilligMobilen, som den kommer til at hedde, skal fungere som pop-op kontor og udføre Frivilligværkets arbejde i felten bl.a. ved at vejlede lokale foreninger eller informere folk om muligheden for at blive frivillig.

Frivilligværket kunne sidste år fejre 10 års jubilæum for at støtte den frivillige indsats og foreningslivet i Randers, men trods et årtis arbejde er der stadig mange foreninger og borgere, der ikke kender frivilligcentrets tilbud. Det har fået Frivilligværket til at tænke i helt nye baner og investere i FrivilligMobilen.

”Vores største problem er synlighed,” udtaler Louise Brown, leder af Frivilligværket. ”Vi får positiv feedback fra de foreninger, der kender os og bruger vores tilbud, men vi støder alt for ofte på foreninger, der aldrig har hørt om os. Vi ligger lidt gemt inde i en baggård, og det kan være svært at finde frem til os. Så nu prøver vi at komme ud til foreningerne i stedet.”

Idéen om et pop-op kontor er ikke helt fremmed. Sidste år lejede Frivilligværket lokaler i Brødregade under Randers Festuge og lavede midlertidigt kontor dér med stor succes.

”På den uge havde vi 56 samtaler med folk, der gerne ville være frivillige – det er mere, end hvad vi normalt har på et helt år, og vi var meget overraskede og glade for den store interesse,” fortæller Louise Brown.

Det mobile pop-op kontor er dog noget helt nyt – både for Randers og Danmark. Af landets 68 frivilligcentre bliver Frivilligværket det kun tredje center til at eksperimentere med mobilitet og det første til at bruge en knallertvarevogn. Louise Brown forklarer; ”Selvom sidste års pop-op gik rigtig godt, stod vi stadig midt inde i Randers by. Med FrivilligMobilen kan vi nemt køre rundt i hele kommunen og få fat i en masse mennesker, der ikke normalt kommer i midtbyen. Vi har fx ikke ret mange idrætsforeninger eller borgerforeninger som medlemmer, men det håber vi, vil ændre sig, når vi begynder at komme ud i lokalsamfundene.”

FrivilligMobilen får sin officielle debut til Stafet for Livet d. 25. og 26. maj som en del af Team Frivillighed – Frivilligværket og Mænds Mødesteders fælleshold. Bilen skal i løbet af sommeren deltage i allerede planlagte events som Torvedagene d. 8. juni og Randers Festuge i august. Herefter begynder FrivilligMobilen at turnere i hele kommunen. Fra september bliver det muligt at booke FrivilligMobilen og en medarbejder af Frivilligværket til at komme ud til forenings-, virksomheds- og institutionsbesøg.

I løbet af maj kan interesserede følge med i bilens transformation til FrivilligMobil på Frivilligværkets sociale medier på Facebook og Instagram.