Grønt lys til planer om sundhedshus og større dagligvarebutik i Helsted

Randers Byråd har på mødet den 9. september 2019 vedtaget en ny lokalplan for et område ved Oust Møllevej i Helsted. Planen giver blandt andet mulighed for at etablere et sundhedshus og udvide den eksisterende dagligvarebutik.

En ny lokalplan for området ved dagligvarebutikken Rema 1000 i krydset Hobrovej/Oust Møllevej er vedtaget af Randers Byråd på mødet den 9. september 2019.

Den nye lokalplan bliver snarest offentliggjort her

Lokalplanen omfatter et område på knap en hektar og består ud over Rema 1000 af et bevokset område mod vest.

Med vedtagelsen af lokalplanen er det nu muligt at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.000 m2 til 1.200 m2. Derudover rummer planen mulighed for ny bebyggelse på op til 1.800 m2 i to etager og i maks. 8,5 meter til kontor- og serviceerhverv som f.eks. klinikker (sundhedshus), kontorarbejde, rådgivningsvirksomhed, administration og øvrige liberale erhverv.

I planen er beskrevet en række krav til et eventuelt byggeri så der blandt andet bliver taget hensyn til naboer, trafikale forhold og grundvand. Derudover må der ikke etableres restauranter.

Forslaget til lokalplanen var før sommerferien i høring i fire uger, og forvaltningen har i alt modtaget 6 høringssvar, hvoraf det ene høringssvar er fra 8 husstande.

Se alle høringssvar