Grønt lys til renoveringer af boliger for over en halv milliard kroner

På mødet den 7. december 2020 har Randers Byråd godkendt renoveringsprojekter af godt 500 almene boliger i henholdsvis Vorup og Randers Nord. Bliver projekterne godkendt på møder i de berørte afdelinger er der udsigt til forbedringer for over en halv milliard kroner.

Omfattende renoveringer af almene boliger i Randers kan være på vej. I hvert fald har Randers Byråd på mødet den 7. december 2020 sagt god for planerne om at renovere over 500 boliger i henholdsvis Vorup og Randers Nord for en samlet pris på godt en halv milliard kroner. Før arbejdet kan sættes i gang skal projekterne dog godkendes på møder i de berørte afdelinger.

To forskellige projekter

Der er tale om to forskellige projekter. Det ene i Boligforeningen Kronjylland, hvor ønsket er at renovere 440 boliger beliggende på Bøsbrovej, Vorup Boulevard, Nørresundbyvej, Løgstørvej og Ålborggade i Vorup. Renoveringen omfatter blandt andet udskiftning af tag, døre og vinduer, samt renovering af facader og altaner, nærmiljøforbedring og tryghedsskabende foranstaltninger af udearealer. Desuden vil der ske ombygninger og sammenlægninger af en række boliger, så der samlet set bliver 17 færre lejligheder. Og endelig vil der blive bygget et nyt fælleshus.

Projektet har en samlet anskaffelssum på godt 440 millioner kroner. Og ifølge beregninger vil renoveringen medføre, at huslejen stiger med 174 kroner per kvadratmeter om året svarende til en stigning på 25 procent.

Det andet renoveringsprojekt står Møllevænget og Storgaarden for. Her er ønsket at renovere 81 boliger i på Anemonevej i det nordlige Randers. Også her er der planer om at sammenlægge nogle af lejlighederne, så det samlede antal lejemål bliver reduceret med 10. Derudover omfatter renoveringen blandt andet omfugning af facader, renovering af kældre, brandrenovering af tag- og trapperum og forbedringer af udearealerne.

Den samlede pris bliver her på godt 90 millioner kroner og vil medføre en forventet huslejestigning på 261 kroner per kvadratmeter – svarende til en stigning på 44 procent.

Fremrykket brug af midler

Muligheden for at gennemføre projekterne er opstået på grund af regeringens beslutning om at fremrykke brugen af Landsbyggefondens midler. I den forbindelse har boligorganisationerne fået besked om, at renoveringerne vil kunne blive gennemført med delvis støtte fra Landsbyggefonden som et af de fremrykkede projekter.

Som nævnt skal projekterne og de efterfølgende huslejestigninger dog først godkendes på møder i de berørte afdelinger. Disse møder vil blive afholdt hurtigst muligt.

Hvis projekterne bliver endeligt godkendt skal Randers Kommune yde et kontakt tilskud på 400.000 kroner og samtidig stille garanti for lån på i alt godt 300 millioner kroner.