Grundlovsceremoni i Randers afholdes den 15. marts 2021

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en ceremoni i din bopælskommune. Har du modtaget ”blanket til afgivelse af erklæring” fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal du tilmelde dig den kommunale grundlovsceremoni, der afholdes to gange om året.

Mandag den 15. marts 2021 kl. 16 afholdes årets første grundlovsceremoni i Randers Kommune.

På grund af corona-situationen kan vi endnu ikke oplyse lokationen for afholdelse af ceremonien. Tilmeldte ansøgere vil få nærmere besked, når vi ved, hvor den kan afholdes.

Skal du deltage i grundlovsceremonien i Randers den 15. marts 2021, skal du tilmelde dig senest søndag den 28. februar 2021. Tilmeldingen foregår elektronisk og kræver Nem-ID.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kommunale grundlovsceremonier

Husk legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den "Blanket til afgivelse af erklæring", som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Læs mere om gyldig legitimation i § 6, stk. 2