Grundlovsceremoni i Randers den 26. september

Ansøgere til dansk statsborgerskab skal deltage i en Grundlovsceremoni. Næste gang Randers Kommune afholder grundlovsceremoni er mandag den 26. september 2022. Tilmeldingsfristen er torsdag den 8. september 2022.

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Du skal tilmeldes grundlovsceremonien i din bopælskommune. Du kan ikke tilmelde dig i andre kommuner.

Ved ceremonien skal du give hånd til borgmesteren, og du skal udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.