Grundlovsceremoni i Randers Kommune afholdes mandag den 17. februar 2020

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en ceremoni i din bopælskommune. Har du modtaget ”blanket til afgivelse af erklæring” fra Udlændinge- og Integrationsministeriet , skal du tilmelde dig den kommunale grundlovsceremoni, der afholdes to gange om året.

Den første grundlovsceremoni i Randers Kommune afholdes den 17. februar 2020 kl. 16.00 på Det gamle Rådhus, Rådhustorvet 1, 8900 Randers.

Skal du deltage i grundlovsceremonien i Randers den 17. februar, skal du tilmelde dig senest mandag den 27. januar 2020.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Som del af ceremonien, skal du også give hånd til en embedsmand.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kommunale grundlovsceremonier.

Husk legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den ”Blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig.

Læs mere om gyldig legitimation i § 6, stk. 2