Gudenåparken får millionstøtte fra naturfond

AAGE. V. JENSEN NATURFOND bevilliger 6,5 millioner kroner til forbedring af naturoplevelserne i Gudenåengene ved Randers.

Børn og voksne, der gerne vil fordybe sig i naturen langs Gudenåen, kan godt begynde at glæde sig. Det samme kan naturgæster, der ønsker en stille naturoplevelse - og borgere med handicap, der savner bedre tilgængelighed til naturen.

Bestyrelsen i AAGE. V. JENSEN NATURFOND har nemlig besluttet at bevillige godt 6,5 millioner kroner til at forbedre tilgængeligheden og naturoplevelserne for brugerne i Gudenåengene ved Randers.

"Vi er fulde af beundring for det arbejde, der udføres fra Randers Naturcenter herunder for børn og handicappede. Derfor vil vi meget gerne støtte centret i dets virke ved at give dem de bedste betingelser for at give deres besøgende adgang til gode naturoplevelser," siger Anders Skov, der er direktør i AAGE. V. JENSEN NATURFOND.

Bedre naturoplevelser

I de store naturgenoprettede vådområder, Vorup Enge og Hornbæk Enge, som AAGE. V. JENSEN NATURFOND, ejer vil der blandt andet blive etableret udsigtsplatforme. De vil give naturgæsterne i området mulighed for at træde væk fra de meget benyttede naturstier og nyde udsigten over de store engsøer og det mangfoldige fugleliv.

På det kommunalt ejede naturområde, Gudenåparken, der er beliggende ved Randers Naturcenter, er der fokus på at skabe bedre tilgængelighed for folk med handicap og gangbesværede, formidling af naturen for skoler og familier samt at skabe rum for den stille naturoplevelse og fordybelse i området.

Stor tak fra borgmester

"Vi er meget glade for den store støtte til forbedring af naturoplevelserne i Gudenåparken og Gudenåengene. Vi har et unikt bynært naturområde og et meget benyttet naturcenter. Det er fantastisk, at vi kan skabe endnu bedre muligheder for naturoplevelser for de mange brugere af både Randers Naturcenter og naturen ved Gudenåen. Tusind tak til AAGE. V. JENSEN NATURFOND for deres støtte til området endnu engang," siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

Før de nye publikumsfaciliteter kan etableres, skal der gives tilladelse i henhold til den gældende lovgivning for naturbeskyttelse, fortæller naturvejleder Lars Maagaard, der er Randers Kommunes tovholder på projektet.

"Vi håber på, at der kan gives tilladelse til at etablere de nye publikumstiltag i området. Alle forslag udspringer fra ønsker og ideer fra brugere af området og grønne foreninger. Ønskerne er fremkommet til borgermøder og i dialog med Randers Kommune. Derfor kan man sige, at det er naturbrugernes egen ønskeseddel, der bliver opfyldt i dette projekt," siger han.