Helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen er i høring

De 7 Gudenåkommuner har godkendt forslag til helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen. Planen er i offentlig høring frem til og med den 15. september 2021.

Problemerne med oversvømmelser skal løses lokalt, og Gudenådalen skal i højere grad tilpasse sig vandmasserne. Det skal ske i tæt samarbejde med lodsejere og interessenter. Sådan lyder nogle af konklusionerne i Helhedsplanen for vandhåndtering i Gudenåen, som nu er i offentlig høring.

Et samlet overblik over Gudenåen som vandløbssystem

Formålet med planen er at kortlægge omfanget af gener ved oversvømmelser og afdække potentielle løsningsmuligheder og handlinger i Gudenåens hovedløb og arealerne omkring det. Derved får politikerne et bedre grundlag for at træffe beslutninger ud fra.

Det er første gang at et sådant arbejde gennemføres for hele Gudenåen og Gudenåens opland.

Helhedsplanen indeholder en nærmere beskrivelse af Gudenåen som system, hvilke udfordringer vandet og oversvømmelser fra Gudenåen skaber samt beskrivelse en række virkemidler og anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Se helhedsplanen på Helhedsplan for Gudenåens hjemmeside.