Hennings metalramper har gjort stierne ved Gudenåen mere handicapvenlige

Henning Nielsen er en meget aktiv frivillig i Randers Kommune. Som medlem af Hold Randers Ren har han gennem de seneste år samlet store mængder affald ind langs veje og naturarealer - ikke mindst i de bynære naturområder Gudenåparken, Hornbæk Enge og Vorup Enge.

”Jeg har altid cyklet rundt, når jeg samlede affald - og herunder faldt jeg bogstaveligt talt over et problem ved Gudenåstierne. Grusmaterialet, der ligger op til broerne, har det med at synke, så der kommer en kant ved hver bro. Og denne kant må være vanskelig at passere for handicappede, så træls den er at passere for almindelige cyklister.”

Den tidligere Falckredder sendte derfor for et par år siden et forslag til Randers Kommune om at lave nogle aluramper, der kunne ligge an ved kanten af broerne og følge terrænet på en måde, så der ikke fremkommer en kant ved broerne.

”Henning og jeg drøftede efterfølgende, hvordan ramperne og arbejdet med dem kunne udføres. Og siden har Henning ikke været til at stoppe. Han har været ude og måle op til alle ramperne, og vi har fået produceret 29 ramper til dato. Hovedparten af ramperne har Henning monteret på stedet derude, mens vi har monteret de største i fællesskab,” fortæller Ivan Guldager fra Randers Kommunes Natur og Miljø.

Henning og Ivan sender i øvrigt en stor tak til Randers Regnskov, som velvilligt har udlånt deres ATV til projektet. ATV’en har været en uvurderlig hjælp til at få materialer fragtet rundt på stierne langs Gudenå.

Henning Nielsen(tv) og Ivan Guldager ved en af de 29 aluramper, der udligner terrænforskellene ved stibroer langs Gudenå.