Her ønsker byrådet at investere i faciliteter på idræts- og spejderområdet

Randers Byråd har på mødet den 13. juni 2022 prioriteret kommunale midler til at udbygge faciliteterne på idræts- og spejderområdet i perioden 2022-2025. Se hvilke projekter, der kan se frem til støtte, her.

Der er nu afsat kommunale midler for at støtte og udvikle faciliteter på idræts- og spejderområdet i perioden 2022-2025. På mødet den 13. juni 2022 har Randers Byråd prioriteret i alt 17,4 millioner kroner til forskellige projekter, der spænder bredt – fra etablering af kunstgræsbaner og padelbaner til renovering af spejderhytte.

Se hvilke projekter, som byrådet har prioriteret midler til

Vær opmærksom på, at midlerne til kunstgræsbanerne (projekt 1-3) kun bliver frigivet, hvis byrådet i forbindelse med budgetaftalen for 2023-26 bliver enige om at afsætte driftsmidler på 200.000 kr. per bane årligt fra 2024

Foreninger fik indflydelse på prioriteringen

I starten af året fik ansøgerkredsen en invitation til at indsende projektansøgninger. Og ved ansøgningsfristens udløb den 6. marts havde forvaltningen modtaget i alt 24 ansøgninger med en samlet projektværdi på ca. 123 mio. kr. og et tilskudsønske på ca. 74 mio. kr.

Med udgangspunkt i de indsendte ansøgninger til puljen blev der den 5. april 2022 afviklet en konference med ca. 100 deltagere fra foreninger, samråd, idrætshaller og 15 tilmeldte medlemmer af Randers Byråd. Her gjorde ansøgerne rede for deres respektive ansøgninger, og i et efterfølgende gruppearbejde skulle hver gruppe anbefale en fordeling af midlerne.

Forvaltningen har efterfølgende og i videst mulige omfang omsat anbefalingerne til et konkret forslag til fordeling af midler. Dette forslag har sundheds- idræts- og kulturudvalget taget stilling til og her foretaget en række justeringer, og det er på den baggrund, at byrådet nu har besluttet, hvordan midlerne skal prioriteres.

Med beslutningen vil forvaltningen nu informere de lokale projektejere og vil arbejde herudfra i den kommende 4-årige periode.