Her vil Randers Kommune prioritere køb og salg af jord

Randers Kommune går efter at udbyde cirka 50 nye byggegrunde til boliger hvert år og sikre, at der hele tiden mindst er 30 hektar salgsklar erhvervsjord med nem adgang til E45. Det fremgår af en ny jordforsyningsstrategi, som byrådet har vedtaget på mødet den 14. november 2022.

Randers Kommune har oplevet stor interesse fra private byudviklere, tilflyttere og egne borgere efter både nye byggemuligheder og byggegrunde i hele kommunen. I de seneste år har salget af grunde slået rekorder, og for at understøtte udviklingen, har Randers Byråd nu vedtaget en ny jordforsyningsstrategi. Det skete på mødet den 14. november 2022.

Med strategien vil Randers Kommune prioritere opkøb i de såkaldte vækstretninger og strategien fastslår, at Randers Kommune skal agere proaktivt og strategisk i sine jordopkøb og udbud af byggegrunde i disse områder. Samtidig sender strategien et signal om, at by- og erhvervsudvikling er et højt prioriteret område, hvor kommunen er en aktiv aktør, som dels skal medvirke til at skabe gode rammer, dels medvirke til at påvirke konkret by- og erhvervsudvikling.

Byggegrunde i vækstområder og erhvervsjord tæt på E45

Ifølge strategien er vækstretningen og de vigtigste byudviklingsområder til boliger udenfor Randers by placeret ved Munkdrup, Drastrup, Langå, Stevnstrup, Øster Bjerregrav, Dronningborg, Spentrup, Haslund, Harridslev og Helsted. De vigtigste byudviklingsområder til boliger i Randers by er Flodbyen Randers, fortætning af midtbyen, Kasernen og Sporbyen Scandia. Og de vigtigste arealer for erhvervsudvikling er arealer med nem adgang til E45

Strategien betyder, at Randers Kommune fremover vil gå efter at opfylde to overordnede målsætninger. Nemlig at foretage opkøb, der understøtter muligheden for at udbyde cirka 50 nye byggegrunde til boliger hvert år i de prioriterede vækstretninger. Antallet af ny-udbudte byggegrunde fra år til år vil dog variere efter en konkret afvejning af den aktuelle markedssituation. Samtidig vil Randers Kommunes ved køb af jord understøtte, at der som minimum hele tiden er 30 hektar salgsklar erhvervsjord med nem adgang til E45.

Ud over opkøb til bolig- og erhvervsgrunde på kort sigt medfører strategien, at Randers Kommune vil opkøbe jord inden for Randers by med større bystrategiske perspektiver, købe arealer, der umiddelbart grænser op til vækstretninger og kan blive en kommende vækstretning, købe arealer, der kan understøtte et bredere sigte end alene bolig- eller erhvervsformål samt opkøbe såkaldte uplanlagte muligheder. Det vil sige områder, hvor der endnu ikke er konkrete planer for, hvad det skal bruges til.