Hjælp til bredbånd i Torup og omegn

Et enstemmig flertal i byrådet valgte den 7. oktober at imødekomme en gruppe lokales ildsjæles projekt med at sikre bredbånd til borgere ved landsbyen Torup. Borgergruppen er i dialog med flere udbydere og arbejder på at søge om finansiering hos Energistyrelsens bredbåndspulje for at etablere bredbånd til 100 adresser i området.

11 af disse adresser har en placering, der gør at det kan blive meget vanskeligt få en privat udbyder til at investeret i udrulningen. For at anlægge projektet skal der nemlig graves under jernbanen hele to gange.       

Da det er dyrt og besværligt, kan det derfor resultere i at adresserne bliver fravalgt i projektet. Sker det vil der være yderligere risiko for at de private udbydere ikke vil investerer i udrulningen i området. 

Forvaltningen har derfor anmodet byrådet om at bistå økonomisk til projektet, sådan at der kan udlægges såkaldte tomrør under de to jernbaneoverskæringer. Byrådet vedtog på den baggrund at bevillige 60.000 kroner fra den kommunale bredbåndspulje til projektet i Torup.