Høj lokal smitte medfører nu en række tiltag

Den 13. december 2021 ramte Randers Kommune grænsen for "høj lokal smitte" og dermed sættes den nationale tiltagsmodel i gang. Det sker for at forebygge smitte og betyder, at der sker en række tiltag på dagtilbud, skoler, i SFO og i fritidstilbud.

"Vi har netop iværksat den nationale model for tiltag ved høj lokal smitte, fordi smitten i Randers Kommune har ramt grænsen. Tiltagsmodellen rummer en række klare anbefalinger til hvordan vi bringer smitten ned og forebygger smitte. Det er nu afgørende, at vi følger anbefalingerne," siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør og leder af kommunens krisestab.

Grænsen for, hvornår den nationale tiltagsmodel træder i kraft er:

 • En testkorrigeret incidens på 400 smittede pr 100.000 borgere. (Incidensen i kommunen er 412)
 • Mere end 20 smittede de seneste syv dage. (Der er 407 smittede i Randers de seneste syv dage)
 • En positivprocent over 3 (positivprocent er i Randers på 3,03)

"Tiltagsmodellen består af en række klare anbefalinger fra de nationale myndigheder. Dem følger vi naturligvis i Randers Kommune. Formålet med tiltagsmodellen er at forebygge smitte i et åbent samfund og samtidig gøre det på de områder, hvor man erfaringsmæssigt ved, at det virker mest effektivt," forklarer Jesper Kaas Schmidt.

Han har netop sendt meddelelse ud til alle skoler, dagtilbud og fritidstilbud om tiltagene. Og konsekvensen er blandt andet, at børn igen så vidt muligt skal afleveres og hentes udendørs, at skoleelever bliver testet oftere, ligesom sociale arrangementer på tværs af klasser må vente.

Klare anbefalinger

Tiltagene indføres fra 13. december og er både rettet mod skoler, dagtilbud, SFO og fritidstilbud. Samtidig er der i modellen to klare opfordringer til alle borgere:

 • Opfordring til alle borgere om at blive testet og blive vaccineret
 • Opfordring til alle borgere om at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger for at forebygge smitte.

Tiltag for dagtilbud og skoler:

 • At dagtilbud tilrettelægger dagen, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller anden gruppeinddeling
 • At børn afleveres og hentes udendørs hvis muligt
 • At al undervisning i skolerne foregår i stamklasser – hvis det er foreneligt med den almindelige undervisning
 • At aktiviteter i SFO og fritidstilbud foregår i faste grupper af børn og pædagogisk personale så vidt det er muligt
 • To ugentlige test af børn som ikke er vaccinerede eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder. Det gælder børn fra 9 år.
 • Opdeling af elever klassevist i frikvarterer og pauser
 • Aflysning af større sociale arrangementer på tværs af klasser. Og sociale arrangementer som klassefester, fødselsdag eller fælles spisning holdes inden for stamklassen
 • At medarbejdere, forældre m.fl. holder afstand til hinanden. Denne anbefaling gælder ikke mellem elever eller mellem elever og medarbejdere.

For idræts- og foreningslivet m.v. gælder en opfordring til

 • at alle møder omklædte (dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten)
 • at aktiviteter (også sociale arrangementer) holdes inden for mindre og faste grupper/hold
 • at forældre afleverer og henter udenfor og at forældre og andre voksne holder afstand. Dette gælder dog ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter.

"Det er min forventning at alle forældre modtager besked direkte fra dagtilbud og skole. Og i forhold til opfordringen til alle borgere, vil jeg pege på, at har du ingen symptomer, så tag en kviktest. Har du symptomer eller får du en positiv kviktest, så tag en pcr-test," siger Jesper Kaas Schmidt.

Der er mulighed for kviktest på Falckstationen, Hadsundvej 55 og i Storcenter Randers. PCR-test foregår på Juventusvej i det sydlige Randers. Det er Region Midtjylland som styrer testkapaciteten i Randers Kommune.

Tiltagsmodellen er i kraft indtil kommunen syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre – altså incidens, antal smittetilfælde samt positivprocent.

Vil du vide mere om, hvordan tiltagsmodellen og de generelle retningslinjer om coronapas og mundbind er indført i Randers Kommune, så kan du se mere på www.randers.dk/coronavirus.