Høj professionel kapital på folkeskolerne i Randers Kommune

Folkeskolerne i Randers Kommune har fået præsenteret resultatet af en større kortlægning af deres professionelle kapital. Undersøgelsen viser samlet set, at folkeskolerne i Randers Kommune har en høj professionel kapital - og dermed står stærkt i forhold til at løfte deres kerneopgave. Nu går arbejdet i gang med at fortsætte den positive udvikling.

Godt 150 ledere, lærere og pædagoger fra alle 19 folkeskoler i Randers Kommune har den 11. og 12. november 2019 været på et todages internat, hvor de har fået præsenteret resultatet af en undersøgelse af deres professionelle kapital.

Professional kapital er en samlet betegnelse, der dækker over skolernes sociale-, humane- og beslutningskapital. Begreber, der blandt andet siger noget om tillid og samarbejde på skolerne samt om hvorvidt dem, der underviser, har de rette kompetencer og er i stand til at sikre gode, holdbare beslutninger.

"Arbejdet med den professionelle kapital er både meget interessant og vigtigt. Det viser sig nemlig, at en høj professionel kapital er med til at gøre skolerne i bedre stand til at varetage deres kerneopgave og det vil blandt meget andet være med til at øge trivslen blandt medarbejdere og gøre eleverne dygtigere. Resultaterne viser, at vi helt overordnet set har en høj professionel kapital på vores folkeskoler, og det er jo et virkelig godt afsæt for vores videre arbejde," siger Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune.

På internatet har skolernes ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter arbejdet med deres lokale resultater af undersøgelsen og identificeret deres individuelle indsatsområder. De individuelle indsatsområder skal danne grundlag for de handleplaner, som skolerne hver især skal udarbejde henover skoleåret 2019/2020 med det formål at sikre et endnu større kvalitetsløft på skolerne.

Stor opbakning blandt skolerne

Arbejdet med den professionelle kapital blev sat i gang tidligere på efteråret, og det var her, at der blev foretaget en kortlægning af skolernes professionelle kapital. Undersøgelsen fik en svarprocent på 95%, og det er samtidig Danmarksrekorden for svarprocenten i undersøgelsen.

"Vi er utrolig glade for, at der fra både ledelse og medarbejderside har været så stor en opbakning til projektet. Det udviser et stort engagement og motivation for at styrke kvaliteten i vores kerneopgaver. Samtidig giver det undersøgelsen et særdeles solidt og validt datagrundlag, som vi kan arbejde videre med," siger Jesper Kousholt og fortsætter:

"Det todages internat er det største arrangement, der endnu er gennemført, og der har været et rigtig højt engagement begge dage. Med andre ord er det forløbet over alt forventning og deltagerne har fået en masse konkrete redskaber med sig hjem, som de nu kan arbejde videre med lokalt på folkeskolerne".

Arbejdet med den professionelle kapital bliver senere på året sammenholdt med den store arbejdspladsvurdering i Randers Kommune. Her vil det være muligt at koble nogle af fundene fra undersøgelsen af den professionelle kapital med den samlede trivselsundersøgelse i kommunen, og dermed danne et styrket afsæt for det videre arbejde på skolerne.

Projektet er et samarbejde mellem lærerforeningen, BUPL, skolelederforeningen, FOA og Randers Kommune og undersøgelsen af den professionelle kapital er udarbejdet af Analyse & Tal F.M.B.A.