Højere fremmøde blandt skoleelever

Målrettet indsatser betaler sig. Det har de erfaret på Nørrevangsskolen i Randers. Her har de arbejdet målrettet med at nedbringe elevernes fravær – og det har skabt positive resultater.

I Randers Kommune er der stort fokus på at skabe et højt fremmøde blandt kommunens skoleelever. På Nørrevangsskolen har de siden august 2017 haft en målrettet indsats mod skolens 9. klasser og det har resulteret i et positivt fald i elevfraværet.

Fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/18 er elevfraværet faldet med 2,2% på Nørrevangsskolen.

”Fra fravær til fremmøde” hedder det projekt, som har sat gang i den positive udvikling på blandt andet Nørrevangsskolen. Projektet, som begyndte i juni 2017, er en del af den boligsociale helhedsplan i Nordbyen og foregår i et samarbejde mellem Bysekretariatet og Randers Kommune.

”Det gør mig glad at se, at fraværsindsatserne på Nørrevangsskolen gør en forskel. Det viser, at vi har fat i noget, og at vi er i gang med en positiv udvikling. Vi ved, at højt fremmøde har stor betydning for elevers trivsel og læring. Fravær kan være symptom på noget andet, og derfor er det vigtigt, at vi har fokus på det, så vi kan sætte tidligt ind og hjælpe, hvis vi opdager, at en elev begynder at have forhøjet fravær,” siger Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune.

Alle skolerne i Randers Kommune har siden skoleåret 2016/2017 arbejdet med at nedbringe elevfraværet.

Samlet set har skolerne i Randers oplevet et fald i elevfraværet, og dermed har de undgået den negative stigning, der ses på landsplan.

I gennemsnit kommer eleverne i Randers Kommune næsten en dag mere i skole end eleverne på landsplan. 

Tæt opfølgning og dialog

Projekt ”Fra fravær til fremmøde” er et initiativ, der indeholder en række faste procedurer for håndtering af elevernes fravær. Blandt andet skal forældrene ringe ind til en fraværstelefon, hvis deres barn har akut fravær eller sygdom.

”Hver morgen tager vi imod eleverne, og hvis der er nogle elever, der ikke dukker op, så ringer vi til deres forældre. På den måde opretholder vi en positiv dialog med forældre og elever, så vi ved, hvis der er nogen, vi skal være særligt opmærksomme på eller som har behov for hjælp. Som udgangspunkt er vores erfaring, at både børn og forældre oplever det som en omsorg, at vi følger dem så nøje,” fortæller AKT-pædagog på Nørrevangsskolen Kathrine Schmücker.

Maiken Hougaard er fremskudt socialrådgiver i Randers Kommune og sammen med Kathrine Smücker er hun en del af det team, der er med til at facilitere fraværsindsatserne på skolerne.

”Indsatsen skal i høj grad også ses som en præventiv indsats. Formålet med indsatsen er selvfølgelig at nedbringe fraværet, men det handler også om at hjælpe de enkelte elever med det, der er årsag til deres fravær. Helt grundlæggende kan vi sige, at det virker at have fokus på fravær. Alene det, at vi har så tæt en opfølgning gør, at både forældre og elever mærker, at det er noget, der betyder noget” siger Maiken Hougaard.

”Fra fravær til fremmøde” er et helhedsplansprojekt, der begyndte i august 2017 på tre af kommunens skoler, og som sammenlagt kører i fire år. Foruden projektet på tre af skolerne, arbejder kommunens øvrige skoler også med forskellige indsatser, der er målrettet på at sikre højt fremmøde.