Højvandsbeskyttelse: Tøjhushaven får ny dæmning

Fredag den 1. november fik Randers Kommunes forvaltning en introduktion til den nye mobile højvandsdæmning. Dæmningen skal beskytte Tøjhushavekvarteret i forbindelse med stormflod, og den er en vigtig del af kommunens plan for Klimabåndet, som skal sikre, at byen i fremtiden undgår oversvømmelse.

Den mobile dæmning fungerer efter bogstøtteprincippet, hvilket betyder, at når vandet fylder dæmningen op, så holder vandets vægt dæmningen på plads og tilbageholder vandet.

Dele af den 110 meter lange, mobile dæmning blev fredag formiddag rullet ud og demonstreret for ansatte i Randers Kommune. Ved varsel om stormflod skal den rulles ud i Toldbodgade, hvor en gammel mur er i så dårlig stand, at den ikke længere kan holde en stormflod ude af det lavtliggende Tøjhushavekvarter. Dæmningen skal dermed lukke et potentielt hul i den nuværende stormflodsbeskyttelse, som blev etableret omkring år 2000.

"Dæmningen skal være med til at opretholde kvarterets beskyttelse imod stormflod, indtil Klimabroen kommer på plads. Når først broen og Klimabåndet bliver etableret, vil den mobile dæmning og resten af højvandssikringen i Tøjhushavekvarteret blive overflødig. Derfor er det smart, at den mobile højvandsdæmning er en fleksibel løsning, som vi i fremtiden kan anvende andre steder i Randers Kommune, hvor vandet trænger sig på," fortæller Mia Rix, klimakoordinator og projektleder i Randers Kommune.

Med til demonstrationen var også repræsentanter fra Randers Havn, Vandmiljø Randers og Beredskab og Sikkerhed.

 

Klimaforandringer, havvandsstigninger og storm

Både privat ejendom, veje, institutioner og offentlige bygninger er i risiko for at blive oversvømmet i fremtiden. Indkøbet af den mobile højvandsdæmning er besluttet i Udviklingsudvalget for at beskytte Randers fremadrettet:

"Inden for de næste hundrede år vil klimaændringer give højere vandstand i havet og kraftigere stormfloder, og det skal de danske kystbyer forberede sig på. Randers er udpeget som et af de områder, hvor skaderne ved stormflod vil være størst. Denne dæmning er første skridt i en større strategi for at sikre Randers' lavtliggende områder med Klimabåndet. Klimabåndet skal blandt andet indtænkes i fremtidens bæredygtige byudviklingsprojekt Byen til Vandet," forklarer Christian Brøns, formand for Udviklingsudvalget. 

Dæmningen er en del af Randers Kommunes plan for Klimabåndet, som skal sikre byen imod storm og havvandsstigninger. Et centralt mål er, at byens kontakt med vandet skal bevares, og at løsningen ikke må være en barriere mellem byen og vandet. Derfor bliver Klimabåndet først endeligt etableret sammen med Byen til Vandet. Det er her, den mobile dæmning kommer ind i billedet.

"Med Byen til Vandet har vi en plan for klimatilpasning med grønne løsninger, som bringer byen tættere på vandet og giver mulighed for nye oplevelser. Men det kræver, at vi etablerer beskyttelsen i takt med byens udvikling - og det tager tid. En mobil dæmning som den her er med til at købe os tid og fleksibilitet til at etablere de gode løsninger, som kan skabe værdi for byen hver dag, ikke kun når stormfloden truer," forklarer Mia Rix, som er projektleder på Klimabåndet. 

På Randers Kommunes hjemmeside kan interesserede få overblik over hvilke områder af Randers, som vil blive inkluderet i planen for Klimabåndet. Det gælder blandt andet området ved Justesens Plæne, Regnskoven og Tronholmparken. Læs mere her: 

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/byudvikling/byen-til-vandet/forudsaetninger/klimabaandet/