Høring af besparelse på landdistriktsområdet

Randers kommunes budget for 2019-2022 blev godkendt af byrådet d. 11. oktober 2018. I aftalen indgår et effektiviserings-/besparelseskrav på 20 mio. kr. i 2019 – svarende til ½ pct. af serviceudgifterne – som er fordelt på de enkelte fagudvalg og bevillingsområder. Landdistriktsudvalget besluttede på møde d. 23. oktober 2018, at udmønte besparelsen på ½ procent af budgettet under landdistriktsudvalget svarer til 24.000 kr. ved at reducere landsbypuljen med de 24.000 kr. Puljen udmøntes via ansøgninger fra landsbyer og foreninger samt tværgående projekter, der kommer landdistriktet til gode igangsat af landdistriktsudvalget. 

Som et led i beslutningsprocessen har byrådet besluttet, at mulige interessenter skal have mulighed for at kommentere på de kommende besparelser. Hvis du derfor ønsker at give et høringssvar på besparelsen på landdistriktsområdet, skal du sende en mail til dennis.jensen@randers.dk senest mandag d. 19. november 2018 kl. 12.00.