Høring: Fremtidens tandpleje i Randers

Hvordan skal fremtidens tandpleje i Randers Kommune se ud? Forslag til en ny struktur for den kommunale tandpleje er nu sendt i offentlig høring, og høringssvar skal være forvaltningen i hænde senest lørdag d. 4. maj 2019.

Hvordan kan den kommunale tandpleje bedst muligt kan ruste sig til fremtiden? Der er øgede krav til kvalitetssikring og ny teknologi, og samtidig skal vi selvfølgelig fastholde en høj kvalitet i forebyggelse og tandbehandling til borgerne i Randers Kommune.

Randers Kommune har udarbejdet en analyse, som kigger nærmere på kapacitet, kvalitet og rekruttering/fastholdelse. På baggrund af analysen opstilles forskellige scenarier for fremtidig struktur og organisering af tandplejen.

Analysen opstiller tre scenarier:

  1. Nuværende struktur med 10 tandklinikker
  2. Ny struktur med 8 tandklinikker
  3. Ny struktur med 5 tandklinikker

Alle scenarier kræver investering i anlæg og udstyr, og analysen er derfor planlagt til at skulle indgå i anlægskonferencen i juni 2019.

Her kan du se hele analysen

Her kan du se mere om den mobile tandklinik

Du kan indsende et høringssvar til Randers Kommune, og høringsfristen er d. 4. maj 2019.

Via mail til Anne Louise Nielsen, aln@randers.dk 

Via post til:

Randers Kommune
Sekretariatet for Sundhed, Kultur og Omsorg
Att. Anne Louise Nielsen
Laksetorvet
8900 Randers