Hvordan skal kommunen behandle borgere med stofmisbrug?

Randers Kommune skal opdatere sine retningslinjer for sin behandling af borgere med stofmisbrug. Nu kan du komme med dine bemærkninger.

Randers Kommune skal hvert andet år opdatere sin kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Derfor har Socialudvalget besluttet at sende et forslag til ny, opdateret kvalitetsstandard i høring hos kommunens borgere. Forslaget til ny kvalitetstandard er lavet af Randers Kommunes socialforvaltning med input fra medarbejdere og ledere i kommunen samt brugerrådet i Café Rusfri.

 

Hvad er en kvalitetsstandard

En kvalitetsstandard beskriver rammen for indholdet af de tilbud, som kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. En kvalitetsstandard er altså et redskab til at sikre forventningsafstemning med kommunens borgere, ligesom standarden understøtter, at borgerne får lige muligheder for at modtage hjælp.

 

Kom med dine bemærkninger inden 1. november

Forslaget til kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug er i høring frem til den 1. november 2021. Herefter drøfter socialudvalget de input der er kommet i høringsprocessen, på deres møde den 29. november og træffer på den baggrund beslutning om det endelige indhold.