Ingen tegn på radikalisering i Randers

Den seneste redegørelse fra Randers Kommune viser, at der ikke er tegn på problemer med radikalisering eller negativ social kontrol i Randers.

En ny redegørelse fra Randers Kommunes giver et indblik i status og indsats i forhold til radikalisering og negativ social kontrol. Redegørelsen skal nu behandles i fire politiske udvalg i Randers Kommune - først for Beskæftigelsesudvalget den 4. februar. 

Redegørelsen glæder Ellen Petersen, formand for Beskæftigelsesudvalget, som indsatsen hører under.

"Til trods for, at vi har oplevet nogle enkelte ubehagelige episoder som hændelsen på den jødiske begravelsesplads, så viser redegørelsen, at der ikke er generelle problemer med hverken radikalisering eller negativ social kontrol i vores kommune," forklarer Ellen Petersen. 

"De få alvorlige hændelser er udført af enkeltstående individer. Det er med andre ord enkelte individer, som er med til at tegne et uheldigt billede. Jeg er glad for, at der ikke er tegn på problemer med radikalisering eller fundamentalisme, og at vi samtidigt kan konstatere, at vi ikke har udfordringer med negativ social kontrol," fortæller Ellen Petersen

Indsatsen mod radikalisering er etableret i samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politi for at håndtere bekymringer om radikalisering og negativ social kontrol. Indsatsen blev etableret i 2018 i forbindelse med et øget nationalt fokus på udfordringerne. 

Randers Kommune har etableret en alarmeringsstruktur og et Action Card, så medarbejdere og ledere ved, hvad de skal være opmærksomme på, og hvem de skal henvende sig til i forbindelse med eventuel bekymring. Og er man som borger bekymret, kan man via kommunens hjemmeside gå videre med en henvendelse. Derudover drøfter Østjyllands Politi, Randers Kommune eventuelle bekymringer om personer, som viser tegn på radikalisering. 

"Vi har et godt og velfungerende beredskab, som er klædt ordentligt på til at håndtere eventuelle udfordringer. Vi skal have fortsat bevågenhed på disse fænomener," forklarer Ellen Petersen.

Fakta

Radikalisering er en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske (eks. vold eller andre ulovlige handlinger) synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi. 

Det er muligt for en person at lægge den ekstreme ideologi og/eller adfærd bag sig og dermed stoppe/vende en radikaliseringsproces.

Negativ social kontrol kan eksempelvis være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil eller valg af ægtefælle.

Negativ social kontrol kan få konsekvenser for det enkelte barn/ung fx i form af manglende frihed og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter