Institutionsbetalinger skal tilmeldes BetalingsService på ny

Pladsanvisningen i Randers er overgået til nyt institutionssystem, hvilket har betydet, at nogle borgeres tilmeldinger til betaling af daginstitutioner og klubtilbud mv. er røget ud af systemet.

”Den ny version af institutionssystemet, vi er gået over til, tager hensyn til dagens Danmark med dine, mine og vores børn. Det giver nogle muligheder, som der ikke var i det gamle system. Men da man har ændret systemet grundlæggende, har det også givet nogle udfordringer, da systemet er taget i brug”, forklarer leder af Randers Kommunes Betalingskontor Betina Dichmann.

En af konsekvenserne ved overgangen til det nye system er, at borgere, som har flere BetalingsService-aftaler på deres barn/børn, har fået en almindelig opkrævning af institutionsbetalingen i deres e-Boks, selvom betalingen var tilmeldt BetalingsService.

”Er man ramt af denne konsekvens, så skal man tilmelde betalingen til BetalingsService på ny og få betalt den fremsendt opkrævning så hurtigt som muligt”, lyder opfordringen fra Betalingskontoret.