International anerkendelse af Randers Sundhedscenter

Hele verden kan lære af Randers Sundhedscenter. Det mener WHO, der har udpeget projektet ”Hånden på hjertet” til at være et godt eksempel på, hvordan man bedst hjælper mennesker med at navigere i sundhedssystemet efter et sygdomsforløb.

Der er meget, man skal forholde sig til, når man pludselig bliver alvorligt syg eller opdager, at man har en kronisk sygdom. Det kan være svært at forstå, hvad lægerne og andre sundhedsfaglige personer egentlig siger, når de bruger fagsprog om sygdom og rehabilitering.

WHO har stort fokus på den gruppe af befolkningen, der er udfordret af at navigere i sundhedssystemet eller har svært ved at forstå og anvende informationer om sundhed. På en forskningskonference i januar 2019 blev en håndfuld projekter i Europa udpeget som eksempler til efterfølgelse, og Randers Sundhedscenters ”Hånden på hjertet” er et af dem.

”Det er en stor anerkendelse, som vi er meget stolte af. Det viser, at vores projekt er langt fremme, når vi sammenligner os internationalt,” siger Sanne Palner, udviklingsfysioterapeut i Randers Sundhedscenter.

”Hånden på hjertet” er et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet, der har fokus på forbedring og udviklingen af tilbuddet til borgere med hjertesygdomme i Randers Sundhedscenter. Det er læge og ph.d. studerende Anna Aaby, der forsker i emnet sundhedskompetence (på engelsk health literacy).

Hver femte har brug for støtte

Randers Sundhedscenter har i en periode undersøgt borgernes evne til at forstå og anvende oplysninger om sundhed. Undersøgelsen omfattede knap 300 personer i genoptræning efter hjerteproblemer eller med kroniske sygdomme og viste, at cirka 20 procent har behov for ekstra hjælp. En undersøgelse af Region Midtjylland i 2013 havde et lignende resultat.

”Det er vigtigt at finde frem til den gruppe borgere og udvikle metoder til at hjælpe dem. Hvis man ikke forstår den information, sundhedspersonalet præsenterer, så får man ikke det udbytte af genoptræningen, som man kunne have fået. Det skaber mere ulighed i sundheden, og det er derfor, WHO har stort fokus på området,” siger Anna Aaby.

Randers Sundhedscenter og Anna Aaby har inddraget borgerne i processen med at udvikle tilbud til de borgere, der er udfordret.

”Det er en stor gevinst for os at deltage i forskningsprojektet, og borgernes input gør en stor forskel. Vores forløb bliver nu i endnu højere grad tilpasset de borgere, vi har med at gøre,” fastslår Sanne Palner.

Hvad sagde lægen? 

Poul Laustsen har selv deltaget i hjerterehabilitering på Randers Sundhedscenter, og nu er han en del af projektgruppen bag ”Hånden på hjertet”. Han bidrager blandt andet ved at dele sin erfaring fra forløbet.

”Jeg kan godt forstå, at nogen kan have svært ved at modtage og forstå al den nye information, de får om deres sygdom og forløb. Jeg har altid haft mine kone at sparre med, men ikke alle har mulighed for at have et ekstra sæt ører med. Det er heller ikke alle, der har overskud til at spørge, når der er noget, de ikke forstå, og derfor kan der opstå et stort behov for hjælp og støtte,” mener Poul Laustsen.

Den sidste del af forskningsprojektet indebærer at afprøve nogle af de tiltag, som projektgruppen er kommet frem til. Formålet er at implementere de effektive tiltag i fremtidige genoptræningsforløb for borgere med kroniske sygdomme eller hjertesygdomme på Randers Sundhedscenter.