Invasive arter fra grusgraven kommer på kunstmuseum

I sin egenskab af biolog ved Randers Kommune har Anne Louise Møller Tommerup i den forløbne uge været i felten med kunstneren Camilla Berner. Det skete som et led i kunstnerens forberedelser til kunstudstillingen Flora, som Randers Kunstmuseum viser fra 1. februar til 17. maj 2020.

Udstillingen "FLORA – mellem planter og mennesker" tager afsæt i planter og blomster i nordisk og international samtidskunst.

Udstillingen handler om vores forhold til planter. I udstillingen vises værker som på forskellig vis belyser, problematiserer og sætter spørgsmålstegn ved vores anvendelse og kategorisering af planter før og nu.   

Camilla Berners værk hedder “when the exotic becomes ordinary and the ordinary exotic”. Værket handler om invasive arter, og det er i den sammenhæng, at biologen og kunstneren sammen har været i Vorup grusgrav og fundet forskellige invasive arter til værket; blandt andet gyvel, hybenrose, rød hestehov, have-guldnælde, italiensk arum, canadisk bakkestjerne, japansk pileurt og canadisk gyldenris.

Udstillingen på Randers Kunstmuseum præsenterer værker af en snes danske og udenlandske kunstnere. Udstillingen er produceret af Stavanger Kunstmuseum og i Randers kurateret af Vibeke Salthe, Julie Magrethe Nyrup og Lise Jeppesen.