Ishus skaber rum til fordybelse

Rum til fordybelse har stor betydning for små børns udvikling. Derfor har børnene i Børnehuset Viborgvej netop indviet et nyt lege-ishus, der skal motivere til fordybelse og indlevelse. Det sker i forbindelse med Randers Kommunes fyrtårnsprojekt ”Krop, sanser og bevægelse”.

Børnene i Børnehuset Viborgvej kan glæde sig over at gå en sommer i møde med en masse is. I hvert fald af den sandede slags. Fra i dag kan børnene fra morgenstunden hoppe ud på legepladsen og gå ombord i deres nye is-legehus, som de selv har medvirket til udviklingen af.

”Ishuset er udviklet som et såkaldt fordybelsesrum, der skal spire til den kreative side i børnene og tilbyde læring og udvikling. Her får de mulighed for at hengive sig til legen i området, fordi et fordybelsesrum som ishuset netop er med til at afgrænse forstyrrelser. Det fremmer muligheden for det, som vi kalder at være i ”flow” – når børn er i flow, er de i en optimal tilstand for at kunne tillære sig nye kompetencer og læring,” fortæller Sebastian Dam Kastrup, pædagog i Børnehuset Viborgvej.

Alle dagtilbud i Randers Kommune har haft en deltager med i fyrtårnsprojektet ”Krop, sanser og bevægelse”. Projektet gav anledning til, at Børnehuset Viborgvej gik undersøgende til værks på deres legeplads, og her opstod idéen med at skabe flere fordybelseszoner til børnene.

”Udover ishuset har vi lavet flere fordybelseszoner med fokus på at fremme biodiversiteten. Børnene er meget optaget af kryb og kravl, og den nysgerrighed vil vi gerne fodre. Samtidig er det vigtigt at synliggøre biodiversiteten i den danske natur og det har vi også et ansvar for som børnehave. Det er vigtigt at børnene tidligt får en god forståelse for, at vi skal passe på naturen og hvordan vi gør det bedst,” siger Sebastian Dam Kastrup.

Som en del af projektet har Børnehuset Viborgvej blandt andet lavet insekthoteller til bier og bænkebidere, et myreakvarium og områder, hvor planterne gror vildt. Onsdag den 30. juni blev ishuset indviet og her blev der delt is, af den ikke sandede slags, ud til børnene. Børnehusets forældre har engageret sig i projektet og gavmildt bidraget med materialer og idéer.