Jobsøgende glade for jobcentrets indsats under Corona

Online møder og online kurser er nogle af de værktøjer, som Jobcenter Randers har taget i brug under Corona. Og det har fået positiv respons fra jobsøgende.

Flere jobsøgende har været tilfredse med deres kontakt med Jobcenter Randers under Corona, som i højere grad er foregået online.

Jobcenter Randers har i høj grad haft onlinemøder med borgere, som har været ledige under Corona. For mange af dem har jobcentret spillet en vigtig rolle i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

"Vi har haft en større rolle i forhold til at vise de jobsøgende, at der er nogen, som stadigvæk gerne vil dem. Vores erfaringer viser også, at vi kan yde en nærværende og relevant indsats, selvom samtalerne og indsatsen foregår online. Det har vi fået god respons på og det er nogle erfaringer, som vi efter Corona fortsat gerne vil gøre brug af, hvis det bliver muligt i forhold til lovgivningen," siger Karina Rask, leder i Jobhuset i Jobcenter Randers, som til dagligt har ansvaret for at holde kontakten med ledige og jobsøgende borgere i Randers kommune.

Tilfredshed med jobcenteret

Én af dem, som har været ledig mens coronaen har sat landet i lockdown, er journalist Lasse Koldkjær Kristoffersen på 38 år. Mens Lasse Koldkjær Kristoffersens jobjagt har stået på, har han løbende haft kontakt med jobcenteret. Og den del har glædet ham, fordi kontakten og kurserne i høj grad er foregået online. 

"Der har ikke været så mange ledige stillinger under corona, så jeg har været nødt til at søge meget bredt både fagligt og geografisk - fra nord for Aalborg til syd for Kolding. Det har givet nogle gode og naturlige snakke med min sagsbehandler om, hvad der har været muligt for tiden. Kontakten har været god, og det har ikke føltes som overvågning. Samtidigt har der været gode opkvalificeringstilbud undervejs, fx CV-kurser og videokurser, som jeg fik meget ud af," siger Lasse Koldkjær Kristoffersen.

En anden jobsøgende, Jim Martin Karlsen på 56 år, var i kontakt med jobcenteret mens coronaen lukkede samfundet ned. Han er netop blevet ansat som bud hos Postnord, hvor han kører pakker og breve ud til beboerne på Djursland. 

"Det er rigtig dejligt at være selvforsørgende igen. Jeg blev ledig lige da coronaen brød ud, og det satte en stopper for det fysiske møde med jobcenteret. Møderne foregik i stedet over telefonen eller online, og jeg er altid blevet behandlet med respekt og værdighed og er ikke blevet tvunget i aktivitetsprogrammer. Det betyder meget," siger Jim Martin Karlsen om sin tid som jobsøgende.