Klap lige hesten – et forrygende kæphestestævne

Randers Specialskoles afdeling på Blommevej markerede torsdag den 14. oktober den landsdækkende bevægelsesuge med en gang ridebanespringning på kæphest for skolens elever.

65 elever deltog i kæphestestævnet på Randers Specialskole, afd. Blommevej. Eleverne kunne frit vælge mellem 10 forskellige flotte kæpheste, og efter en tur rundt på en træningsbane gjaldt det en runde på den flotte ridebane med 3 spring og balanceøvelser. 

Eleverne deltog med stor fart og begejstring i alle øvelser, og ved mål fik alle en velfortjent roset. En herlig og livsbekræftende dag, hvor alle uanset handicap kunne deltage. Skolens rigtige heste hang dog lidt med mulen, da de ikke fik lov at deltage i springkonkurrencen, men blev henvist til en gåtur på skolens arealer.

Godt 100 elever fra 0.-10. klassetrin går skolen på Blommevej, som tilbyder et sammenhængende skole- og fritidstilbud for børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder. Den daglige læring på skolen tilrettelægges i forhold til elevernes vidt forskellige vilkår, og ikke mindst de sociale sammenhænge tilgodeses, som det også var tilfældet ved dagens arrangement.

På Afdeling Blommevej har man valgt at understøtte elevernes læring gennem en udeskole, der er praksisnær og elevinvolverende. Udeskole betyder på Blommevej, at undervisning regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for klasseværelset og skolens mure. I udeskolen er både have, mark og dyrehold, og i hverdagen er en medarbejder ansvarlig for, at elever kan tilgå udeskolen både individuelt og i grupper efter behov.

Afdeling Blommevej har dertil et pædagogisk hestetilbud, der tilgodeser elevernes behov gennem forskellige tilgange læring ud fra det enkelte barns særlige behov og målsætning.

Blandt fokusområder på hesteholdet er blandt andet pleje og omsorg, hvor eleverne lærer at tilpasse og afstemme deres handlinger i forhold til hestene såsom strigle, børste, fodre og snakke med. Fysiske opgaver som udmugning, køre halm og foder. Træning af koncentration og arbejdshukommelse samt ridning for at vedligeholde eller udbygge fysiske og motoriske kompetencer.