Klimabro og østbro til debat til møde om infrastruktur

Cykelstier, trængselsproblemer og ikke mindst diskussionen om prioriteringen af en klimabro eller en østbro over Gudenåen fik pulsen og spørgelysten til at stige hos de mange fremmødte ved en konference om infrastruktur i Randers tirsdag den 24. september. Her havde Randers Kommune inviteret borgerne til at komme med forslag og input til en fremtidig plan for infrastrukturen i Randers.

Konferencen bød på en livlig debat med flere hurtige afstemninger blandt tilhørerende.

Den velbesøgte konference blev kickstartet af et par oplæg om fremtidens infrastruktur og samspillet mellem infrastruktur og byudvikling. Oplæggene resulterede i mange spørgsmål til oplægsholderne og viste, at deltagerne havde forskellige holdninger til, om Randers Kommune skulle prioritere først at bygge en klimabro eller en østbro over Randers Fjord for at imødekomme fremtidige klimaændringer og den øgede trængsel på Randersbro.

Alternativt forslag til ny bro

Efter oplæggene kunne de fremmødte deltage i en række temadebatter. Her kunne deltagerne komme med input og forslag til følgende fire temaer: Tilgængelighed i landdistrikterne, kampen om midtbyens arealer, cyklister og andre bløde trafikanter og fremkommelighed i Randers by.

Ole Brandbyge fra Kristrup havde meldt sig til temadebatten om fremkommelighed i Randers. Han havde et alternativt forslag med til kommunen for at komme trængslen til livs i Randers by:

”Hvorfor ikke kombinere de to broer og etablere én østbro med indbygget klimaløsning med masser af hængsler, så bilister kan komme videre mod øst og nord udenom Randers by,” sagde Ole Brandbyge, der var meget tilfreds med at deltage i konferencen:
 
”Som borger i Randers er det vigtigt at involvere sig i byens fremtid. Det har jo stor betydning for os alle sammen, hvordan vi kommer fra A til B, og denne konference har givet mig ny viden om infrastrukturen i Randers.”  

Udover debatten om broer over Gudenåen havde flere konferencedeltagere også forslag til at skubbe flere cyklister i sadlen:

”Der er for mange gymnasieelever, der kører i bil til undervisningen på blandt andet Paderup Gymnasium. Hvis Randers Kommune etablerer en supercykelsti fra Grenåvej gennem Kristrup får eleverne en hurtigere vej udenom biltrafikken på Århusvej,”  sagde Søren Kristensen fra Randers.

Fakta

Oplægsholderne til konferencen om Fremtiden Infrastruktur var Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri, Michael Nørgaard, konsulent i Dansk Byplanlaboratorium og Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune.  

De tre oplægsholdere havde travlt med at besvare på spørgsmål fra de mange deltagere. Fra venstre mod højre er det Michael Nørgaard fra dansk Byplanslaboratorium, Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og teknik Randers Kommune og Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri.