Klimaplan 2050 godkendes til international liga

Klimaplan 2050 blev tirsdag 25. maj 2021 vedtaget af Randers Byråd, og umiddelbart efter fik klimaplanen det officielle DK2020 stempel fra det internationale bynetværk C40, som består af de mest klimaambitiøse byer i verden. Byerne arbejder for at sikre, at Parisaftalens mål om bæredygtig udvikling nås.

"Med Klimaplan 2050 sætter byrådet fuld kraft på klimaindsatsen, og inviterer borgere og virksomheder til en fælles indsats, så vi kan blive klimaneutrale senest i 2050,” siger borgmester Torben Hansen.

Klimaplan 2050 blev tirsdag 25. maj 2021 vedtaget af Randers Byråd, og umiddelbart efter fik klimaplanen det officielle DK2020 stempel fra det internationale bynetværk C40, som består af de mest klimaambitiøse byer i verden. Byerne arbejder for at sikre, at Parisaftalens mål om bæredygtig udvikling nås.

Randers kommune er dermed med til at skrive historie, for det er første gang, at standarderne udrulles i kommuner. Det sker via DK2020-klimaprojektet, som blev startet af Realdania.

”DK2020-projektet udrulles over hele Danmark via KL og regionerne, og da Randers Kommune har en lang tradition for at være én af de kommuner, der går forrest, når det gælder klimaindsatsen, er jeg glad for, at vi også var klar, da Realdania inviterede os til at være blandt de 20 første”, fortæller Torben Hansen.

Træer, elbiler og grøn energi

Klimaplanen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er blandt andet sket gennem en fem dages ’Klimaliga’-workshop på Randers Bibliotek, online borgermøde, høring – og en lang række møder og dialoger mellem kommune, borgere og samarbejdspartnere.

”Kampen for klimaet er en holdindsats - sammen skal vi have sænket udledningen af drivhusgasser, og vi ønsker samtidig at tiltrække borgere og virksomheder, der vil bosætte sig et sted, hvor det er let at leve bæredygtigt,” siger Torben Hansen.  

Blandt de 40 tiltag, der er kommet med i planen, er bl.a. rejsning af 3000 hektar ekstra skov inden 2030, udbygning af ladeinfrastrukturen til gavn for kommende elbilister og fuld omstilling til grøn energi.

Samtidig er der stort fokus på at styrke den bæredygtige bevægelse i samfundet og udvikle samarbejder, bl.a. med landbrugsorganisationer, varmeværkerne og virksomheder, der ser store fordele i at udveksle energi og råvarer.

Klimaindsatsen vil også være en del af det store byudviklingsprojekt Flodbyen Randers, hvor bæredygtighed vil være i fokus.