Kommuneplan 2021 bliver sat til debat

På mødet den 18. januar 2021 har Randers Byråd besluttet at sende forslaget til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Kommuneplanen fastlægger rammen for, hvordan Randers Kommunes byer, landskaber og natur skal udvikles i de næste 12 år. Og med byrådets beslutning bliver der rig mulighed for borgere og virksomheder for at komme med bemærkninger til forslaget.

Nu sætter Randers Byråd gang i debatten om, hvordan Randers Kommune skal udvikle sig i de kommende 12 år.

På mødet den 18. januar 2021 har byrådet nemlig besluttet at sende forslaget til Kommuneplan 2021 i offentlig høring. Dermed kan alle komme med bemærkninger til planen, der skal beskytte og udvikle kvaliteterne i Randers Kommunes byer, landskab og natur.

En helhed – seks karakterområder

Kommuneplanen er den overordnede plan for al fysisk udvikling i kommunen og beskriver blandt andet, hvor der må bygges og udpeger mulige bolig- og erhvervsområder. Planen bliver revideret hvert fjerde år, og i forhold til planen fra 2017 er der i det nye forslag en række forandringer.

Blandt andet lægger forslaget op til at inddele Randers Kommune i seks karakterområder: Fjordbyerne, Landbrugslandet, Skov- og sølandskabet, Ådalen, Forstæderne og Randers By. Med hver sin identitet og styrke kommer disse nye karakterområder til at skabe rammen for den strategiske udvikling af kommunen som helhed.

Og så er FN’s Verdensmål om bæredygtig udviklingen blevet en integreret del af planen. Det er nu muligt at se, hvordan hvert afsnit i planen bidrager til at indfri målene.

Flere borgermøder på vej

Forslaget til Kommuneplan 2021 vil være i høring i 8 uger. Undervejs vil der blandt andet blive arrangeret borgmøder i hver af de seks nye karakterområder. På den måde kommer møderne til at tage udgangspunkt i, hvad der er interessant og rør sig i det enkelte område.

På Randers Kommunes hjemmeside kommer flere informationer om høringen samt datoer på borgermøderne.

Når høringen er afsluttet, vil resultatet blive fremlagt for Randers Byråd. Her vil byrådet også tage stilling til den endelige Kommuneplan 2021.