Konference sætter fokus på sundhedsfremme i Randers Kommune

Forebyggelse, tidlige indsatser, fokus på de mindre ressourcestærke og involvering af nye samarbejdspartnere. Det er nogle af de strategier, som Randers Kommune vil bruge for at styrke sundheden hos borgerne.

Sundhedskonferencen i Kulturhuset den 5. februar skabte grundlag for nyttig sparring og vidensdeling blandt de cirka 60 inviterede kommunale medarbejdere, ledere, politikere og eksterne aktører fra sundhedsområdet, som mødtes for at få inspiration og udveksle erfaringer med det formål at øge sundheden blandt borgerne i Randers Kommune.

”I Randers Kommune har vi mange rigtig dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere. Faktisk er vi ret kendte for vores arbejde med sundhed, men vi har desværre også en sundhedsprofil, der sammenlignet med landsgennemsnittet kunne være bedre. Vi har altså et arbejde foran os. Derfor må vi hele tiden forsøge at blive endnu bedre, og det er derfor, vi er her i dag. Det er vigtigt, at vi naturligt tænker sundhed ind i alle aspekter af vores arbejde, så alle borgere - også de mindre ressourcestærke – har mulighed for at leve et meningsfuldt og sundt liv,” fortæller Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune.

Faglige oplæg med gode erfaringer og stof til eftertanke

Konferencen bestod af en række oplæg fra forskellige sundhedsaktører, som hver især har arbejdet med sundhedsfremme i egen praksis. Imellem oplæggene blev der desuden plads til intern drøftelse blandt deltagerne. Et tema, der flere gange dukkede op, var hvordan arbejdet med de mindre ressourcestærke borgere skal gribes an. Her gav leder af Sundhedsplejen, Anne Lise Buus Nielsen, stof til eftertanke med ordene:

”Ude på villavejene giver man alle børn cykelhjelm på, for man ved ikke hvem, der kommer til at vælte. Det er det samme, vi skal gøre hos de borgere, vi møder. Vi ved dog også, at de børn der vælter én gang, oftest er dem, som vil vælte igen, og derfor er det vigtigt, at vi ud over vores generelle arbejde også gør os tanker om, hvilken strategi vi har for at understøtte de mere udfordrede og udsatte borgere”.

Et godt eksempel på dette er Tandplejens indsats i den nordlige del af Randers, hvor børn generelt har flere tandproblemer end i resten af kommunen. Et tæt samarbejde mellem Tandplejen, dagtilbud og børnenes forældre, hvor tandplejen var på regelmæssigt besøg i institutionerne for at børste tænder og give natriumfluorid og desuden skabte kontakt til børnenes forældre, resulterede i, at børnene efter en årrække havde halvt så mange huller i tænderne. Overtandlæge Lars Høvenhoffs budskab var klart: Man må tænke langsigtet.

Et nyere tiltag er ansættelsen af en sygeplejerske, som arbejder med screening for diabetes hos borgerne, der kommer i Psykiatriens Hus og Rusmiddelcenteret, da de generelt set ikke selv opsøger lægen, når helbredet svigter. Sygeplejersken samarbejder på den måde på tværs af institutionerne og bygger bro til egen læge og kommunens andre relevante sundhedstilbud. Herefter tager mestringsvejledere fra socialforvaltningen over og hjælper borgeren gennem forløbet.

Træning i arbejdstiden blev en succes

En lokal virksomhed, der har takket ja til et kommunalt sundhedssamarbejde, er Daka SecAnim A/S i Assentoft, hvor medarbejderne med vejledning fra Sundhedshøjskolen har daglig træning i arbejdstiden. Træningen giver sammenhold, større trivsel og færre sygedage, så også ledelsen kan se meningen i det nye tiltag:

”Sundhedshøjskolen og Randers Kommune kom med en attraktiv pakke, og vi kunne hurtigt se, at tiltaget gav pote. Indsatsen handler om to ting: Den ene er at give medarbejderne en bedre sundhed og trivsel. Den anden er det positive moralboost, som også følger med den fælles træning,” fortæller Martin Sejer Lind, som er fabrikschef ved Daka SecAnim A/S.

Martin Sejer Lind deltog selv på Sundhedskonferencen, hvor han blandt andet delte ud af sine erfaringer med samarbejdet og det at have medarbejdere, som er sundhedsambassadører ude på arbejdspladsen.