Kulturhuset får penge til at renovere og ombygge

Randers Byråd har på mødet den 9. november 2020 frigivet 10 millioner kroner til renovering og ombygning af Kulturhuset.

Der kan nu sættes gang i arbejdet med at renovere og ombygge Kulturhuset. På mødet den 9. november 2020 har Randers Byråd nemlig frigivet de 10 millioner kroner, det blev afsat til formålet som en del af budgetforliget i 2019.

Kulturhuset står allerede overfor en række nødvendige reparationer af blandt andet tag og vinduer, ligesom der er behov for at udbedre sætningsskader i bygningen. Udgifterne til disse nødvendige reparationer bliver finansieret af Ejendomsservice, der står for vedligeholdelsen af kommunens bygninger.

Af de 10 millioner kroner, som byrådet nu har frigivet, går to millioner kroner til renoveringer af bl.a. toiletter. De resterende cirka 8 millioner kroner vil gå til at ombygge huset.

Brugere får indflydelse på ombygning

Kulturhuset rummer Museum Østjylland, Randers Kunstmuseum, Randers Bibliotek og Randers Stadsarkiv og har årligt over 600.000 besøgende.

Målet med en ombygning er at skabe bedre vilkår for brugere og medarbejdere og tilføre en ekstra dimension for hele huset. Og for at få gode og kreative ideer til forbedringer af huset, vil det inden årsskiftet blive muligt for de mange brugere at komme med input.

Sideløbende vil Kulturhusets ledelse arbejde med fondsansøgninger, der måske kan være med til at øge den samlede anlæsgssum sådan, at ombygningen kan blive mere omfattende.

En konkret plan for ombygningen ventes klar i februar 2021, hvor Sundheds- idræts- og kulturudvalget skal tage stilling til den. Arbejdet med at renovere og ombygge den populære bygning forventes at være færdigt i 2022.