Landdistrikts-udvalget besøgte Fælleshuset i Virring

Onsdag d. 6. februar besøgte landdistriktsudvalget Fælleshuset i Virring, hvor Kurt, Poul Erik og Tina fra landsbyen fremviste stedet og fortalte om Virring, der er en landsby i en rigtig god udvikling.

Selvom der kun er 60 indbyggere i landsbyen oplever de, at der kommer omkring 40 mennesker til fælles arrangementer. Mange af de nye tilflyttere er ressourcestærke, veluddannede mennesker fra Aarhus området. Borgerforeningen sørger for at tilflyttere tages godt imod med et velkomstbrev og med særlig personlig invitation til fællesarrangementer, der kan være arbejdsdage, Sct. Hans aften, æblemostdag, julekomsammen osv. Byen har også sin egen Bob-turnering, der afvikles over 8 uger m.m. og som traditionelt sætter byen på den anden ende. De oplever, at byen stille og roligt bliver kønnere. Unge tilflyttere er ved at tage hånd om husene, og når der er noget til salg, ryger det rimeligt hurtigt. Senest er præstegården blevet solgt til to unge familier, der har lavet det som et dobbelthus.

Der er to aktive udvalg i byen - borgerforeningen og vandværksbestyrelsen, og begge bestyrelser er meget optaget af engagere byens borgere. Den lokale produktionsskole er et aktiv for lokalsamfundet, og der kommer tre 9 personers busser med elever til skolen hver morgen. Skolen har p.t. 45 lærlinge på ordinær vis, og der kommer dagligt 50-60 elever. Linjerne er pedel, køkken og automekaniker. Kurt, Poul Erik og Tina påpegede i den forbindelse vigtigheden af at Virring fortsat har gode vækstmuligheder. Man savner en bedre busdrift til og fra byen, og man efterlyser en driftig entreprenør, der vil se på muligheden for at etablere nye byggegrunde i landsbyen. Samtidig er man glade for den nærværende natur, og man vil meget gerne gå i dialog med forvaltningen omkring etablering af naturstier i nærområdet med enkelte steder, hvor man kan nyde udsigten fra opstillede borde og bænke.

Fælleshuset

Selve Fælleshuset er opført af frivillige kræfter, og er idyllisk beliggende på skrænten af slugten ned til Virring. Man har fra starten ønsket at drive stedet økonomisk bæredygtigt. Der er derfor ikke lån i huset, og man udbygger og istandsætter det gradvist, som der findes materialer og finansiering. Fælleshuset har ikke status som et traditionelt forsamlingshus, da der mangler handicapvenlige faciliteter. De kunne derfor godt tænke sig at få lov at bygge tre meter ind i skrænten således, der kan laves ordentlige toiletfaciliteter. Man har senest fået 74.000 kr. fra landsbypuljen, som man har anvendt til at opsætte varmepumpe og lave gulv, og under dagens møde besluttede landdistriktsudvalget at give en håndsrækning og bevilge 10.000 kr. fra landdistriktspuljen til medfinansiering af bedlamper, skilt og projektor til Fælleshuset.

Efter mødet med Kurt, Poul Erik og Tina afholdt landdistriktsudvalget deres ordinære udvalgsmøde.

Ønsker du at få besøg af landdistriktsudvalget kan du kontakte chef for erhverv- og landdistrikter, Dennis Jensen på dennis.jensen@randers.dk