Konference sætter levedygtige landsbyer og landdistrikter på dagsordenen

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune inviterer lørdag den 21. april fra kl. 11-15 til landdistriktskonference i Munkholmhallen i Stevnstrup. Konferencens omdrejningspunkt er "levedygtige landsbyer og landdistrikter"

Programmet for konferencen er stadig under udarbejdelse, men det vil som tidligere år blive en blanding af inspirationsoplæg og mere konkret arbejde med idéer.

Til forskel fra tidligere år vil arbejdet med konkrete idéer foregå i mindre temagrupper, hvor man har mulighed for at få praktisk erfaring fra andre, som har arbejdet med det samme som én selv. Der vil være fokus på erfaringsudveksling og sparring.

Det er ambitionen, at deltagerne skal få inspiration til, hvordan de i landsbyen - alene og sammen med andre - kan finde nye metoder til at sikre, at landsbyerne også i fremtiden er et attraktivt sted at bo, drive erhverv og være gæst.

Landdistriktsudvalget vil desuden informere om mulighederne for at søge støtte fra Landsbypuljen og fortælle om de øvrige tiltag der iværksættes.

Endeligt vil der blive uddelt priser til årets ildsjæl og årets initiativ i Randers kommunes landsbyer og landdistrikter.