Landsbyprisen 2019

Region Midt har igen inviteret de Lokale Aktionsgrupper (LAG) til at samarbejde omkring forslag til Landsbyprisen 2019.

I 2018 vandt landsbyen Sall, som ligger nær Hammel i Favrskov Kommune. Regionen har udvalgt en række kriterier som ansøgere/indstillinger vil blive vurderet efter. Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen og dens udvikling og forslaget skal som minimum fylde 5 sider.  Ansøgninger til Region Midtjyllands Landsbypris 2019, skal være LAG Randers-Favrskov i hænde senest 7. december 2018.

LAG Randers-Favrskov kan kun indstille ét forslag fra hver kommune. Hvis der kommer mere end et forslag vil bestyrelsen i LAG udvælge det forslag de vurderer, har den bedste chance for at vinde. LAG Randers-Favrskov skal indstille forslag til Regionen senest d. 15. januar 2019, med en motivering for indstillingen.

Region Midt har nedsat et Ekspertudvalg til at vurdere de indkomne forslag, og det forventes at beslutning om tildeling træffes af regionsrådet på et møde i marts, efter behandling i Udvalget for Regional Udvikling. Prisen på 150.000 kr. overrækkes i maj efter nærmere aftale med prismodtageren. Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse.

Henvend jer til LAG koordinator for sparring og hjælp i forhold til at søge om Landsbyprisen. Man skal ikke nødvendigvis opfylde alle kriterier, men der skal være noget indenfor de fleste af dem. Se mere på www.lagranders-favrskov.dk  

Mette Risager, koordinator LAG Randers-Favrskov: mobil: 60795313, mail: mr@lagranders-favrskov.dk.