Landsbypulje gav støtte til ti projekter

Randers Kommunes Landdistriktsudvalg imødekom på sit møde den 19. maj de ansøgninger, der indkommet om støtte gennem Landsbypuljen, da ansøgningsfristen udløb 1. april 2022. Der var i alt søgt om 704.447 kroner til 10 projekter, herunder en ansøgning om borgerbudgettering. Projekterne har en samlet projektsum på 3.126.408 kroner.

”Jeg er glad for, at vi har kunnet imødekomme alle ansøgninger. Formålet med Landsbypuljen er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter, og det formål mener vi i udvalget, at alle ansøgernes projektbeskrivelser lever op til,” siger formand for Landdistriktsudvalget Anne Hjortshøj.

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i landdistriktspolitikken støtte Landsbypuljen initiativer med potentiale til at understøtte:

 • Rammer for bosætning - som dækker over de fysiske rammevilkår. F.eks. boliger, byggegrunde og infra­struktur, som landdistriktet har.
 • Rammer for fællesskab - som handler om de rum, hvor det er muligt at dyrke fællesskabet, som er et af landdistriktets store aktiver.
 • Samskabelse - som handler om, hvordan borgerne i fællesskab med Randers Kommune kan være med til at skabe de muligheder, der efterspørges i landdistrikterne.

Der var indkommet i alt 10 ansøgninger til Landsbypuljen. Ni ansøgninger til projekter og én ansøgning om borgerbudgettering.

 1. BOGBY 8870 har søgt om 20.000 kroner ud af en samlet sum på 85.587 kroner til tryk og layout af en jubilæumsbog ”Stationsbyen fortæller” i anledning af Langås 160-års jubilæum som jernbaneknudepunkt.

 2. Randers Kommune har søgt om 48.650 kroner ud af en samlet sum på 94.650 kroner til aktivitetsskærme og andet teknisk udstyr i Havndal Sundhedshus.

 3. Langå Vinterbadeklub har søgt om 75.000 kroner ud af en samlet sum på 95.875 kroner til en sauna til den nystartede vinterbadeklub i Langå.

 4. Kulturelt Samvirke BørneKultur har ansøgt om 30.000 kroner ud af en samlet sum på 30.000 kroner. BørneKultur Ugen fejrer i år 25 års jubilæum og vil derfor ud i de mindre landsbyer i Randers Kommune og tilbyde børnene fordybende og sjove aktiviteter i løbet af skolernes efterårsferie.

 5. Foreningen Bjerregrav Urbane Bevægelseshal har søgt om 150.000 kroner ud af en samlet sum på 2.270.000 kroner til etablere en fleksibel bevægelseshal i direkte tilknytning til Bjerregrav Hallen og Øster Bjerregrav Aktivitetspark.

 6. Mejlby Borgerforening har søgt om 150.000 kroner ud af en samlet sum på 150.000 kroner til byudvikling og fornyelse af fællesområder i byen. Overskrifterne er aktiv leg, naturoplevelser, sammenhold i byen og et fælles mødested.

 7. FDF Harridslev Korshøj Idrætscenter har som en del af projektet "Korshøj Idrætscenter" fået tildelt et naturområde, hvor man ønsker at opføre to shelters, en bålhytte og et redskabs/materialerum. Hertil er søgt om 100.000 kroner ud af en samlet sum på 269.498 kroner.

 8. Gjerlev Forsamlingshus ønsker nye borde og stole, da de nuværende er slidte, grimme, skæve og flere er gået i stykker. Hertil er søgt om 60.797 kroner ud af en samlet sum på 60.797 kroner. Borde og stole kan anses som en driftsudgift, som Landsbypuljen ikke støtter.

 9. I Havndal ønsker man at udnytte det fulde potentiale i Estraden og "brande" Havndal for hele Randers, som et sted der også er værd at besøge i forbindelse med kulturel berigelse. Ansøgning om et honorar til en foredragsholder på 20.000 kroner ud af en samlet sum på 20.000 kroner.

 10. Borgerbudgettering Dalbyover har fået tilsagn om støtte på 50.000 kroner ud af en samlet sum på 50.000 kroner.

Borgerbudgettering har tidligere været en selvstændig pulje, men er nu en del af Landsbypuljen. Hvis man ønsker at søge midler til projekter med fokus på demokratisk borgerinddragelse, er det altså fortsat muligt gennem en ansøgning til Landsbypuljen.

Landdistriktsudvalget uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen. Der er 1,5 millioner kroner til uddeling i 2022, og dette var første runde. Ansøgningsfrist for næste runde er 1. november 2022.