Landsbysammenslutningen ”Mols i Udvikling” inspirerede 140 randrusianere til at styrke lokal bosætning og sammenhold

De godt 140 fremmødte randrusianere fik et inspirerende indblik i, hvorfor landsbysamarbejdet på Syddjurs, ”Mols i Udvikling”, er lykkedes med at mobilisere over 200 frivillige borgere i en række udviklingsprojekter - alle har til formål at aktivere ildsjæle og gøre det mere attraktivt at bo og feriere på Mols.

"Det startede bl.a. med, at det var umuligt for vores sommerhusgæster på Mols at komme tilstrækkeligt på internettet. Hvis der er noget, der er altafgørende for et lokalområdes udvikling i dag, så er det adgang til en ordentlig bredbåndsdækning. Og derfor glæder det mig, at man også i Randers nu virkelig gør noget ved den sag", lyder det med et glimt i øjet fra Jørgen Ørgaard, formand for Borgerforeningen Mols, der er én af hovedaktørerne bag "Mols i Udvikling". 

Initiativet "Mols i Udvikling" startede for godt 4 år siden som et fondsstøttet projekt med det formål at finde af ud af, hvordan landsbyer i samarbejde kan fastholde og styrke serviceniveau, bosætning og erhvervsliv på Mols. Projektet var oprindeligt støttet som pilotprojekt i et år af Real Dania og DGI, men grundet de mange involverede frivillige og igangsatte projekter om alt fra delebiler over nye stisystemer til lokal osteproduktion, så lever organisationen videre i bedste velgående.

""Mols i udvikling" mobiliserer de frivillige kræfter og hjælper med bl.a. finansiering – men idéer og projekter kommer fra de frivillige selv. De mindre skolebørn laver fx kunstudstillinger, mens de ældre skolebørn brander Mols over for omverdenen ved at sprede de gode historier på de digitale medier. Samarbejdet på tværs af generationer er enormt livsbekræftende at opleve", siger Jørgen Ørgaard.

Igangsætningen af de mange frivillige projekter, kombineret med netop evnen til at markedsføre de gode historier om Mols, har betydet, at man bl.a. er lykkes med at få flere børn ind i skolerne. Derved har Mols i udvikling bidraget til at holde liv i flere af de lokale institutioner, der ofte er en del af livsnerven i et landdistrikt. Og samarbejde på tværs af landsbyer er altafgørende for bosætning udvikling af lokalsamfundet, ifølge Jørgen Ørgaard:

"Der virker tillokkende for folk at bo et sted, hvor der er et spirende netværk af frivillige, som i eget tempo og ud fra egne idéer, skaber en forskel for lokalsamfundet. Og Landsbyklyngen på Mols og Helgenæs har ført til et stærkere samarbejde mellem foreninger, netværk og mennesker. Man kan helt kort sige, at etableringen af landsbyklyngen har øget landsbyernes sociale kapital. Vi har fået et større fællesskab i lokalsam­fundet. En fornemmelse af, at vi sammen kan mere. Og det er godt for bosætning og udvikling", slutter Jørgen Ørgaard.

Yderligere information:

Er du interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at kontakte Jørgen Ørgaard, Tlf.: 8635 1225, E-mail: joergen@oergaard.dk.

Links:

http://molsiudvikling.dk/

https://www.landsbyklynger.dk/klynger/mols-i-udvikling/

https://realdania.dk/projekter/landsbyklyngen-i-syddjurs