Landskabsstrategi for Nørreådalen er på vej

Viborg, Favrskov og Randers kommuner har indledt et samarbejde med Københavns Universitet om at skabe en samlet landskabsstrategi for Nørreådalen fra Viborg til Randers. I den forbindelse er alle interesserede velkomne i Løvskalhus ved Bjerringbro til et eller flere af fire foredrag om Nørreådalen.

En landskabsstrategi er et redskab, der kan bruges til at arbejde med, hvordan Nørreådalen kan udvikle sig i fremtiden. Det vil sige, at landskabsstrategien skal beskrive, hvad landmænd, brugere, jordejere, lokalsamfund, erhverv og bosiddende kan og vil satse på i området fremover.

Indholdet i landskabsstrategien vil derfor blive udformet sammen med alle, der har en interesse i Nørreådalen. Dette vil ske til arrangementer som foredrag, morgenkaffemøder og ekskursioner. Desuden vil der blive nedsat en strategigruppe i løbet af 2020.

Københavns Universitet står for arrangementerne og for den efterfølgende opsamling. Universitetet har gennemført interviews med en stor andel af lodsejerne i Nørreådalen i Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Resultaterne følges op med offentlige møder, ligesom de offentliggøres i rapporter og på Viborg Kommunes hjemmeside. Her kan du se resultaterne på www.viborg.dk/norreaadalen.

Landskabsstrategien er et tværkommunalt samarbejde mellem Randers, Favrskov og Viborg Kommuner.

Landskabsstrategi Nørreådalen indgår dels i et forskningsprojekt med Københavns Universitet (Regionale Landskabsstrategier), og dels som et komplementært projekt til LIFE IP Natureman (Landmanden som naturforvalter).

Landskabsstrategien forventes færdig ved udgangen af 2021.

Fire foredrag om Nørreådalen

I samarbejde med Randers Folkeuniversitet og Viborg Folkeuniversitet arrangeres fire offentlige foredrag. Formålet med foredragene er at fortælle om ådalens historiske udvikling og fremtidige udviklingsperspektiver.

Der vil i forbindelse med hvert foredrag blive afsat god tid til spørgsmål og diskussion.

Onsdag 18. marts kl. 19-21: Foredrag om Nørreådalens geografi, et landbrugslandskab i forandring ved geograf og lektor Søren Kristensen

Tirsdag 21. april kl. 19-21: Foredrag om Nørreådalens Kulturhistorie og kulturmiljøer ved historiker og lektor Per Grau Møller

Tirsdag 26. maj kl. 19-21: Foredrag om Naturen i Nørreådalen - Hvordan kan vi bedst forvalte den? ved biolog og seniorforsker Rita Buttenschön

Torsdag 18. juni kl. 19-21.30: Foredrag og ekskursion ”Nørreådalen mellem fortid og fremtid” ved landskabsarkitekt og professor Jørgen Primdahl

Alle foredrag er gratis og holdes i Løvskal Hus, Løvskal Landevej 18, 8850 Bjerringbro.

Alle er velkomne, og du får mulighed for at drøfte Nørreådalens fremtid.