Lavt sygefravær i Randers på trods af stigning på landsplan

En netop offentliggjort undersøgelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at sygefraværet i de danske kommuner stiger på landsplan. I Randers Kommune er sygefraværet dog stadig lavt, og medarbejderne har i gennemsnit over én sygedag mindre end landsgennemsnittet.

Randers ligger i top 10 med lavt sygefravær på landsplan. Det viser fraværsstatistikken fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som netop er blevet offentliggjort. I gennemsnit havde kommunalt ansatte 12,0 fraværsdage i løbet af 2018, mens medarbejderne i Randers Kommune havde 10,8 dages fravær. Det giver en delt 6. plads i den positive ende af skalaen.

”Vi har arbejdet intensivt med sygefravær og trivsel på de kommunale arbejdspladser siden 2012, og det glæder mig at konstatere, at indsatsen har den ønskede effekt,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

”Det er fortsat et emne, der har stor bevågenhed i hele organisationen. Vi arbejder stadig målrettet for at sikre, at lederne har redskaberne til at fremme arbejdsglæde og spotte mistrivsel, og at medarbejderne kender mulighederne få hjælp og støtte – og eventuelt nye opgaver, hvis de bliver udfordrede i deres nuværende arbejdssituation,” fortæller kommunaldirektøren.

4. plads på social- og sundhedsområdet

Indenfor de største overenskomstgrupper klarer Randers Kommune sig også godt i fraværsstatistikken.

Særlig godt ser det ud for social- og sundhedspersonalet, hvor er det gennemsnitlige fravær på landsplan ligger på 16,4 sygedage, mens medarbejderne i Randers Kommune i gennemsnit havde 13,2 sygedage i 2018. Det er det fjerde bedste resultat forhold til alle landets kommuner.

Også på skoleområdet er Randers i front; kommunalt ansatte lærere havde et fravær på 11,0 dage i 2018 mod 9,5 sygedage for lærerne i Randers Kommune.

”På alle områder er der gjort et fantastisk stykke arbejde med at fremme trivslen og nedbringe sygefraværet, og det vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose både ledere og medarbejdere i Randers Kommune for,” understreger Jesper Kaas Schmidt.