Lene og Ole nyder godt af Randers Kommunes prisvindende demenstransport

Det aktive ægtepar Lene og Ole Jensen fra Bjerregrav ved Randers er taknemmelige for, at tilbuddet har givet dem mulighed for at bibeholde deres fritidsinteresser efter Ole fik konstateret demens.

Det kan være en stor omvæltning for et ægtepar, når en ægtefælle får konstateret demens. Mange ting i hverdagen forandrer sig, og man står pludseligt foran en række nye udfordringer. En af de mere lavpraktiske af slagsen er, når en ægtefælle mister sit kørekort på grund af lidelsen. Det kan resultere i, at man bliver isoleret fra omverdenen.

Randers Kommunes projekt 'Ud i byens liv' hjælper mennesker med demens med at bibeholde en normal hverdag ved at give mulighed for at benytte en kørselsordning til fritidsformål både i og uden for kommunegrænserne. Det kan eksempelvis være sport- og kulturelle tilbud, besøg hos venner og familie, indkøb, naturbesøg eller andre fritidsaktiviteter - og ægtefællens må selvfølgelig køre med! Tilbuddet er gratis så længe man har et buskort.

Ligesom at have privatchauffør

Ægteparret Lene og Ole Jensen har været flittige brugere af tilbuddet lige siden Ole fik konstateret demens og ikke længere var tryg ved at køre bil. Ud over trygheden ved ikke selv at skulle køre, kan de hurtigt få øje på flere ting, som faktisk gør tilbuddet attraktivt:

”Chaufføren holder lige foran vores hus og sætter os af ved hoveddøren hos de venner, vi skal besøge. Det er ligesom at have en privatchauffør. Og når vi så er til kortaften med vennerne, betyder det jo også, at vi begge to kan tage et glas rødvin eller to, og det er en luksus, vi ikke havde før,” fortæller Ole Jensen, som desværre ikke spiller kort længere, men stadig nyder det sociale samvær, som han og Lene har med vennegruppen, de stadig kalder ”kortklubben”.

Når turen går uden for kommunegrænserne – for eksempel til søsteren i Vejle – betales der kun, hvad der svarer til den takst, som turen ville koste med offentlig transport. Hustru Lene Jensen fortæller, at hun er meget glad for tilbuddet, da det betyder, at det gør det nemt at planlægge aktiviteter, og at det er en frihed, som de har svært ved at være foruden: ”Vi er vant til, at kunne lave en masse ting, og jeg tror ikke, at det ville være sundt for os, hvis vi pludseligt bare skulle være herhjemme”.

Projektet ’Ud i Byens Liv’ blevet tildelt en pris til årets topmøde i Demensalliancen, som er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen, som støttes op af 34 demensvenlige kommuner. Der er nu planer om at tilbyde undervisning til fremtidige demenschauffører. Tilbuddet er til borgere med en demensdiagnose, som bor i eget hjem.

Du kan læse mere om projektet og andre af kommunens tilbud til mennesker med demens på www.randers.dk/fritidskørsel