Line fik inspiration til en vildere have i Langå

Ved Verdensmålsfestivalen i Randers den 29. april 2022 havde Team Natur i Randers Kommune nogle præmier på højkant. Førstepræmien, en havekonsultation til at få en mere vild og naturlig have, blev vundet af Line Hansen i Langå, og præmien er nu taget i brug.

I starten af juni fik Line Hansen besøg af havekonsulent Lilli Gruwier fra ”Vildskab”. Line havde allerede forinden været godt i gang med at skabe mere naturlige forhold i haven til stor gavn for danske dyr som bier, fugle, pindsvin og sommerfugle.

Familien, der ud over Line består af mand og to børn, har indrettet sig en spiselig have, hvor de stort set er selvforsynende med frugt og grønt i sommerperioden. Samtidig ønsker de også at indrette haven, så det naturlige dyreliv får gode betingelser. Og netop det havde havekonsulenten gode råd med til: Hvordan vi efterligner den vilde danske natur, så der kommer mere dyreliv, mere summen fra insekterne og fuglefløjt på en sommerdag i villakvartererne.

Familien Hansens have i Langå er et godt eksempel på, at man sagtens kan skabe større biodiversitet i villahaven og samtidig have en nydelig og anvendelig have. Græsset er slået, og der er med lige linjer skabt mange fine rum.

Det vigtige er, at der i dele af haven skabes gode forhold til dyrelivet, og derfor er det vigtigt at have for øje at plante hjemmehørende plantearter som er nektarrige og dermed en god fødekilde for bier og sommerfugle. Andre steder kan man lade det naturlige ”ukrudt” stå, da f.eks. brændenælder, vejbred og skvalderkål alle er værtsplanter for sommerfugle. Man skal dog stadig luge græsset væk i disse områder, for at bevare de bedste forhold.

Grenaffald kan arrangeres i et kvashegn, som samtidig skaber et rum i haven. Kvashegnet er et optimalt levested for smådyr, pindsvin og fugle, og man har altid et sted lige ved hånden til at placere haveaffaldet. Det sparer tilmed en del transporter til genbrugspladsen.

I haven i Langå står der et gammelt og hult æbletræ. Gamle træer tilbyder generelt levesteder til mange flere arter end unge træer, og de kan være levested for rigtig mange arter såsom flagermus, biller, fugle og svampe. Hvis træet på et tidspunkt bliver nødt til at blive fældet, så lad stammen stå sammen med et par af de tykke sidegrene. Dele af det gamle træ kan med fordel blive liggende i haven, da døde træer i haven skaber levesteder for mange arter.

I haven er der ligeledes en masse sten, da den tidligere har været indrettet som stenhave. Ved at samle stenene i dynger og placere dem i solen, vil de kunne skabe varme og variation. Insekter vil blive tiltrukket af varmen, og hulrummene imellem stenene vil kunne danne gemmesteder og overvintring for f.eks. snoge, firben, mus og humlebier.

For familiens vedkommende har havekonsulenten besøg betydet, at de har fået inspiration til en endnu ”vildere” have med råd om at etablere et vandhul og et stenbed, som kan blive et sommerfugle ”hotspot”.

Få inspiration til at øge biodiversiteten i din have