Lokal håndsrækning til erhvervslivet

Søndag 15. marts 2020 blev en række tiltag sat i gang i Randers Kommune for at give det lokale erhvervsliv, især de små og mellemstore virksomheder, en håndsrækning

En række tiltag er sat i værk for at komme det lokale erhvervsliv og særligt de små og mellemstore virksomheder til hjælp

"I en kommune har vi mulighed for at lave en række små tiltag, der kan bidrage til at små og mellemstore virksomheder kommer igennem denne helt ekstraordinære situation. Det ønsker vi at være lydhøre overfor. Det handler om at vi skal bidrage til at vores virksomheder og dermed også arbejdspladser kommer godt igennem," siger borgmester Torben Hansen og fortsætter:

"Vi har de seneste tre dage haft fokus på at sikre nødpasning, at vi kan tage vare på kritiske funktioner og sikre omsorg og pleje også i den kommende tid. Søndag gik vi så i gang med at se på, hvordan vi som kommune kan bidrage med en håndsrækning til især små og mellemstore virksomheder,

Og mens der søndag 15. marts 2020 blev lanceret en national hjælpepakke, blev der også fra kommunens side arbejdet med en "Randers Erhvervs-hjælpepakke". Samtidig vil Torben Hansen kontakte arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationer for at høre hvad der ellers kan gøres for at holde hånden under lokale arbejdspladser.

Betalinger for udført arbejde:

Tiltaget indebærer følgende:

  1. Betalinger fremrykkes. Normalt har kommunen en betalingsfrist på 30 dage netto. Nu bliver det sikret, at alle fakturaer, som er godkendt og blot venter på betalingsfristen kan sættes til udbetaling straks, hvis virksomhederne ønsker det.
  2. Betalingsfristen for nye regninger kan gøres kortere.
  3. Ekspedition af fakturaer, som er sendt til Randers Kommune vil blive opprioriteret, sådan at betaling kan gennemføres hurtigere, hvis virksomhederne ønsker det.

Se nærmere information her

Vedligeholdelsesarbejde

Randers Kommune fortsætter ufortrødent med at bestille vedligehold af bygninger og varetagelse af opgaver, ligesom kommunalt byggeri fortsætter.
Er der opgaver i bygninger som er lukkede, vil der blive set på, om man kan åbne for enkeltstående opgaver lige som i en normal driftssituation.

Byggesager og myndighedsbehandling

Byggesager og behandling af sager, der kræver en myndigheds blik vil fortsætte som hidtil. .

Genbrugspladser åbne

Genbrugspladser er fortsat åbne for både erhvervsliv og borgere. For at undgå smittespredning vil det blive sikret, at der ikke er for mange til stede samtidig. Det kan give kø. Her vil der blive taget særligt hensyn til erhvervslivet, som vil blive guidet ind udenom eventuel kø.

"Der kan komme flere små tiltag, efterhånden som vi får input til det," siger Torben Hansen.