Lommeaskebægre får dovne rygere til at tage ansvar for deres cigaretskod

Lommeaskebægre er en brugbar løsning, hvis man vil have unge mennesker til at bruge askebægre til deres skod. Det viser en projektopgave lavet af en gruppe studerende på HTX i Randers. Konklusionen er klar. Studerende er for dovne til at benytte askebægre. De vil til gengæld gerne bruge et lommeaskebæger til deres cigaretskod.

De tre studerende fra HTX i Randers har delt lommeaskebægre ud til rygerne på deres uddannelsesinstitution og håber nu, at de små grønne askebægre får rygerne til at ændre adfærd i fremtiden. Fra venstre mod højre er det Sanne H. Petersen, Karoline F. Pedersen og Jeppe Laustsen fra HTX i Randers.

Klima og affald er i fokus hos flere og flere unge. Det opleves blandt andet på uddannelsesinstitutionerne i Randes, hvor mange studerende kaster sig over opgaver om emnet. En gruppe studerende fra HTX i Randers har i flere uger arbejdet med at finde løsninger, der skal få rygerne på skolen til at tage ansvar for deres cigaretskod i stedet for at smide skoddet på jorden:

"Selv om vi har særlige rygeområder udenfor skolen med synlige askebægre, ligger der masser af cigaretskod og flyder på jorden. Derfor lå det lige til højrebenet at tage fat i skolens problemer med cigaretskod, da vi skulle i gang med at lave en opgave om nudging og affald," fortæller Karoline F. Pedersen studerende på HTX i Randers.  

De studerende gik grundigt til værks. De lavede spørgeskemaundersøgelser og interviewede og observerede rygernes adfærd. De kom frem til, at et lommeaskebæger kunne være en løsning på skodproblemet på skolen. Derfor henvendte de sig til Randers Kommune, der sponsorerede lommeaskebægre til deres projekt:

"Kommunen har lavet mange affaldskampagner, der skal nudge rygerne til at tage ansvar for deres cigaretskod. I forbindelse med en kommunal skodkampagne fik jeg selv et lommeaskebæger, som jeg har brugt lige siden med stor fornøjelse. Det var derfor naturligt at spørge kommunen, om de ville sponsorere vores projekt med lommeaskebægre," siger Sanne H. Petersen, studerende på HTX i Randers.

Dovne rygere

De studerende har været i dialog med rygerne på skolen og har samtidigt delt lommeaskebægre ud til dem:

"Vi fandt ud af, at der er flere grunde til, at rygerne ikke bruger askebægrene. Når de for eksempel ser deres kammerater skodde på jorden, gør de det samme uden at tænke over det. Desuden indrømmer de, at de er for dovne til at rejse sig og skodde i et askebæger," siger Sanne H. Petersen og fortsætter:

"Heldigvis tog de fleste rygere positivt imod lommeaskebægrene og mente, at de ville bruge dem i stedet for at smide deres skod på jorden, så nu håber vi, at det får en effekt fremover," siger Sanne Pedersen.

Fakta

Det er det kommunale affaldsprojekt Ren Randers, der har sponsoreret lommeaskebægrene til de studerende. Ren Randers laver affaldskampagner og nye affaldsinitiativer som skodhoteller og talende skraldespandene, der skal få flere borgere til at ramme skraldespandene og askebægre.