Måling viser stor tilfredshed med byggesagsbehandlingen

Private og virksomheder får en god behandling, når de søger om byggetilladelse i Randers Kommune. I en måling svarer næsten ni ud af ti, at de har været tilfredse med sagens forløb.

"Vi ønsker at levere en ordentlig og professionel service, når borgere og virksomheder søger om byggetilladelse. Derfor er jeg naturligvis også glad for, at en så stor andel giver udtryk for, at de har været tilfredse med sagens forløb, " siger Frank Nørgaard, der er formand for miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

I 2019 har Randers Kommune spurgt alle, der har fået behandlet en byggesag, om de har været tilfredse med sagens forløb. Knap halvdelen har svaret, og af dem har 88 procent givet udtryk for, at de har været tilfredse eller meget tilfredse.

Sagsbehandling med fokus på løsninger

Det kræver en byggetilladelse, når man fx ønsker at bygge nyt eller at øge boligarealet. Og når Randers Kommune behandler sagerne sker det ud fra regler og retningslinjer, som betyder, at ansøgere nogle gange må justere byggedrømmen for at få byggeprojektet godkendt.

"Byggesagsbehandling handler dels om at sikre, at bygninger er sikre og sunde at opholde sig i og dels om at tage hensyn til hinanden og vores fælles værdier, når vi bygger. At 88 procent er tilfredse med behandlingen er for mig et udtryk for, at der er et godt samarbejde mellem forvaltningen og byggeansøgere om at finde løsninger, hvilket også kan aflæses i, at der sidste år kun blev givet afslag i 8 byggesager," siger Frank Nørgaard.

Forvaltningen arbejder løbende med at forbedre sagsbehandlingen, og her har man ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene trods de fine resultater.

"Vi har i snart mange år arbejdet indgående med digitalisering, effektivitet og service, og selvom det går godt, er der stadig muligheder for, at vi kan gøre det endnu bedre. De muligheder vil vi vedblive at forfølge og vil fortsat tilpasse byggesagsbehandlingen til de vedblivende forandringer i samfundet." siger Carsten Riisgaard, der er sektionsleder i BYG.

Byggeansøgningen er digital

Når man ansøger om byggetilladelse foregår det hele digitalt gennem www.bygogmiljoe.dk. Her bliver man guidet igennem, så de nødvendige oplysninger kommer med. Og når ansøgningen er sendt, kan man følge med i, hvor langt sagsbehandlingen er nået.

I øjeblikket arbejder alle byggesagsbehandlere hjemmefra, og fysiske møder med sagsbehandlere er ikke muligt lige nu. Men både eksisterende og nye sager bliver fortsat behandlet, så de mange byggeprojekter rundt om i kommunen kan blive realiseret.

FAKTA

Sådan er undersøgelsen lavet

Randers Kommune har sendt et spørgeskema til alle, der har fået behandlet deres ansøgning om byggetilladelse. Skemaet er sendt til alle, hvor sagen er afsluttet med enten godkendelse eller afslag.

I besvarelsen har man haft mulighed for at fortælle, hvor tilfreds man har været med sagens forløb på en skala fra "Meget tilfreds" til "Meget utilfreds". I alt har 47 procent procent af de adspurgte svaret, og af dem har 88% svaret "Meget tilfreds" eller "Tilfreds", mens 12 procent har svaret "Utilfreds" eller "Meget utilfreds". Alle, der har svaret, har haft mulighed for at supplere med yderligere bemærkninger.