Mange nye boliger på vej i Randers Midtby

I de seneste to år har Randers Kommune modtaget ansøgninger om at bygge knap 250 nye boliger i midtbyen. Dermed er der udsigt til, at der kommer til at bo flere i den helt centrale del af Randers, og udviklingen ser ud til at fortsætte.

Flere og flere flytter til byerne, og ønsket om at bo centralt, afspejler sig også i Randers Kommunes byggesagsafdeling. Her har man i de seneste to år modtaget ansøgninger om at opføre knap 250 nye boliger inden for den såkaldte centerring i Randers Midtby. Centerringen er afgrænset af Tørvebryggen i syd og Markedsgade i nord.

En del af de nye boliger kommer til at ligge i nye byggerier på Thors Bakke, men bag tallene gemmer sig også ombygninger af erhvervslokaler til 127 lejligheder.

"Jeg glæder mig meget over, at der bliver investeret så massivt i vores midtby både ved at omdanne eksisterende ejendomme og ved at bygge nyt. Samtidig ser jeg tallene som et udtryk for, at der er efterspørgsel på at bo centralt i Randers og her have let adgang til alt det byen har at byde på af natur, kultur, arbejdspladser og handelsliv," siger Claus Omann Jensen, der er formand for udviklingsudvalget.

Flere indbyggere

I øjeblikket bor godt 3000 mennesker inden for centerringen. Og med mange nye boliger på vej, er der udsigt til at antallet af indbyggere også vil stige.

"Det er glædeligt, fordi det bidrager til livet i midtbyen, at der bor mange mennesker. Men ligesom det er tilfældet i andre større byer, så giver det selvfølgelig også udfordringer særligt i forhold til parkering og infrastruktur. Det skal vi fortsat arbejde på at løse bedst muligt," siger Claus Omann Jensen.

Randers Kommune arbejder lige nu med flere initiativer på det trafikale område. Blandt andet en parkeringsstrategi for midtbyen, en strategisk udviklingsplan og et nyt system til parkeringslicenser for midtbyens beboere og erhvervsdrivende. Samtidig er byrådet i gang med at finde pengene til en ny broforbindelse over Gudenåen som også vil kunne være med til at lette trafikken i midtbyen.

Udvikling ser ud til at fortsætte

Med opførelsen af de knap 250 nye boliger i Randers Midtby, vil antallet af boliger inden for centerringen stige markant, og der er udsigt til, at udviklingen vil fortsætte. I hvert fald er Randers Kommune lige nu i dialog med flere, der ønsker at omdanne erhvervslokaler til boliger.

"Der er mange spændende store og mindre projekter i gang i og omkring Randers Midtby. Og jeg er overbevist om, at det bliver endnu mere attraktivt at slå sig ned i området efterhånden som Byen til Vandet bliver realiseret. Det bidrager alt sammen til en positiv udvikling i vores kommune" siger Claus Omann Jensen.